Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of Selected Construction Elements of a Residential Building with Underground Garage

Nina Sobolewska

Abstract

Subject of the Thesis is a project of selected construction elements of a residential building with four overland floors and one underground floor, located in Piaseczno. Academic part of the Thesis describes history of reinforced concrete constructions, characteristics of reinforced concrete as construction material and norm requirements accordingly with PN-EN 1992-1-1 relevant for reinforcement of bended, compressed and twisted elements. The other part of the Thesis project consists of a technical description of the building and static-endurance calculations of elements such as ceiling of repeatable floor, ceiling bar, a pillar, pillar’s foot and stairs. There are also attached clapboard images and reinforcement images of dimensioned elements. Analysed were bending capacity, gripping capacity, shear capacity, twisting capacity, yielding and scratching. All images were created with Autodesk AutoCAD 2019 programme. Analytical models of projected elements were created with Autodesk Robot Structural Analysis 2019. All calculations were made accordingly with European norms. Norm sheet and bibliography can be found at the end of the Thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nina Sobolewska (FCE) Nina Sobolewska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego z garażem podziemnym
Supervisor
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
133+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5575
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, zestawienie obciążeń, kombinacje obciążeń, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności, siły wewnętrzne, wymagania normowe
Keywords in English
reinforced concrete construction, juxtaposition of loads, combination of loads, carrying capacity limit, exploitation limit, internal forces, norm requirements
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej mieszczącego się w Piasecznie. W teoretycznej części pracy opisano historię konstrukcji żelbetowych, scharakteryzowano żelbet jako materiał konstrukcyjny oraz przytoczono normowe wymagania wg PN-EN 1992-1-1 dotyczące zbrojenia elementów zginanych, ściskanych i skręcanych. Druga część pracy zawiera opis techniczny budynku oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów takich jak strop kondygnacji powtarzalnej, belka stropowa, słup, stopa słupa oraz schody. Załączono także rysunki szalunkowe oraz zbrojeniowe wymiarowanych elementów. Analizowano nośność na zginanie, nośność na ściskanie, nośność na ścinanie, nośność na skręcanie, ugięcie i zarysowanie. Wszystkie rysunki zostały wykonane za pomocą programu Autodesk AutoCAD 2019. Modele analityczne projektowanych elementów stworzono w programie Autodesk Robot Structural Analisys 2019. wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o normy europejskie, zestawienie norm oraz bibliografia zostały umieszczone na końcu pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Sobolewska_Nina_276632.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30258

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfeecb42b7194243905909c2d5004f44/
URN
urn:pw-repo:WUTcfeecb42b7194243905909c2d5004f44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page