Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodetic investment service based on the example of a multi-storey residential and service builing

Beata Dominika Bujalska

Abstract

This work will present the activities that a geodetic company performs during the rise of investment. Works carried out during 3 stages, starting with the preparation of the object for staking out (designation of the implementation network), designation (performance measurements of the building, cranes) and as-built inventory of the object. Legal aspects of investment will be interpreted and cited. We will address the problems encountered in the implementation of the building - measurement of elewator shafts. We will show the accuracy of our calculations (analysis of warp accuracy).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Dominika Bujalska (FGC) Beata Dominika Bujalska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie wielokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego
Supervisor
Waldemar Odziemczyk (FGC/DEIS) Waldemar Odziemczyk,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Jastrzębski (FGC/DEIS) Sławomir Jastrzębski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Sławomir Jastrzębski (FGC/DEIS) Sławomir Jastrzębski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Waldemar Odziemczyk (FGC/DEIS) Waldemar Odziemczyk,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Waldemar Odziemczyk (FGC/DEIS) Waldemar Odziemczyk,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
obsługa geodezyjna, niwelacja geometryczna, pomiary realizacyjne, inwentaryzacja budynku
Keywords in English
geodetic service, geometric leveling, implementation measurements, building inventory
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostaną przedstawione czynności jakie wykonuje firma geodezyjna podczas wznoszenia się inwestycji. Prace wykonywane podczas 3 etapów, poczynając od przygotowania obiektu pod wytyczenie(wyznaczenie osnowy realizacyjnej), wyznaczenie (pomiary realizacyjne budynku, żurawi) oraz inwentaryzacje powykonawczą obiektu. Zostaną zinterpretowane i przytoczone aspekty prawne dotyczące inwestycji. Poruszymy problemy napotkane przy realizacji budynku - pomiar szybów windowych. Wykażemy dokładności naszych obliczeń (analiza dokładności osnowy).
File
  • File: 1
    PracaInżynierskaBujalskaKuchnio.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfcd406b12244f14942768f7525e86d1/
URN
urn:pw-repo:WUTcfcd406b12244f14942768f7525e86d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page