Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Miejsce pożegnań - kolumbarium wraz z kaplicą cmentarną w Płocku

Daniel Mikołaj Naduk

Abstract

The presented diploma thesis deals with the subject of burial space, a place of farewells and at the same time the place of meetings. The objective of the project is to create a space for people plunged in mourning, which is conducive to prayer and meetings with loved ones and relatives. Due to the proximity of the forested valley, the project involves the integration of the cemetery space with the forest landscape. The project includes a cemetery chapel and a columbarium. The paper is also an attempt to search for a new aesthetics of the cemetery and integrating the columbarium into the existing homogeneous landscape characteristic of Polish cemeteries.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Daniel Mikołaj Naduk (WA) Daniel Mikołaj Naduk Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
Miejsce pożegnań - kolumbarium wraz z kaplicą cmentarną w Płocku
Promotor
Małgorzata Nowak-Janicka (WA/ZPAU) Małgorzata Nowak-Janicka Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)
Kierunek / specjalność studiów
, Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
AR-1891/L
Recenzenci
Małgorzata Nowak-Janicka (WA/ZPAU) Małgorzata Nowak-Janicka Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA) Jan Mazur (WA/ZPAU) Jan Mazur Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
kaplica kolumbarium cmentarz pożegnanie
Słowa kluczowe w języku angielskim
chapel columbarium cemetery farewell
Streszczenie w języku polskim
Przedstawiona praca dyplomowa porusza temat przestrzeni pochówku, miejsca pożegnań i jednocześnie miejsca spotkań. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla ludzi pogrożonych w żałobie, sprzyjającej modlitwie i spotkaniom z bliskimi. Ze względu na sąsiedztwo zalesionej doliny projekt zakłada integrację przestrzeni cmentarza z leśnym krajobrazem. Projekt obejmuje kaplicę cmentarną i kolumbarium. Praca jest jednocześnie próbą poszukiwania nowej estetyki cmentarza oraz wkomponowania kolumbarium w istniejący jednorodny krajobraz charakterystyczny dla polskich cmentarzy.
Plik pracy
  • Plik: 1
    288689_inz_1.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 25278

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfbe872c65254c8697c837c24d3a8f40/
URN
urn:pw-repo:WUTcfbe872c65254c8697c837c24d3a8f40

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony