Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The place of farewells - a columbarium with a cemetery chapel in Płock

Daniel Mikołaj Naduk

Abstract

The presented diploma thesis deals with the subject of burial space, a place of farewells and at the same time the place of meetings. The objective of the project is to create a space for people plunged in mourning, which is conducive to prayer and meetings with loved ones and relatives. Due to the proximity of the forested valley, the project involves the integration of the cemetery space with the forest landscape. The project includes a cemetery chapel and a columbarium. The paper is also an attempt to search for a new aesthetics of the cemetery and integrating the columbarium into the existing homogeneous landscape characteristic of Polish cemeteries.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Mikołaj Naduk (FA) Daniel Mikołaj Naduk,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Miejsce pożegnań - kolumbarium wraz z kaplicą cmentarną w Płocku
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1891/L
Reviewers
Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
kaplica kolumbarium cmentarz pożegnanie
Keywords in English
chapel columbarium cemetery farewell
Abstract in Polish
Przedstawiona praca dyplomowa porusza temat przestrzeni pochówku, miejsca pożegnań i jednocześnie miejsca spotkań. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla ludzi pogrożonych w żałobie, sprzyjającej modlitwie i spotkaniom z bliskimi. Ze względu na sąsiedztwo zalesionej doliny projekt zakłada integrację przestrzeni cmentarza z leśnym krajobrazem. Projekt obejmuje kaplicę cmentarną i kolumbarium. Praca jest jednocześnie próbą poszukiwania nowej estetyki cmentarza oraz wkomponowania kolumbarium w istniejący jednorodny krajobraz charakterystyczny dla polskich cmentarzy.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 25278

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfbe872c65254c8697c837c24d3a8f40/
  URN
  urn:pw-repo:WUTcfbe872c65254c8697c837c24d3a8f40

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard