Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Krzysztof Mateusz Nowak

Abstract

Tematem mojej pracy jest Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego. Swoją pracą potwierdziłem postawioną tezę i wykazałem iż wynikiem obowiązku alimentacyjnego jest zabezpieczenie finansowe bądź bytowe osób potrzebujących pomocy, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. We wstępie wyjaśniłem czym jest pojęcie obowiązek alimentacyjny jaka jest jego podstawa, treść, zakres a także funkcja. W tekście zawarłem również szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji prawnej obowiązku alimentacyjnego, zakresu podmiotowego, przesłanek, wykonywania oraz wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Swoją pracą chciałem również pokazać iż obowiązek alimentacyjny jest tematem godnym zainteresowania z tego względu, że mało osób jest świadomych swoich praw oraz obowiązków.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Krzysztof Mateusz Nowak (FASS) Krzysztof Mateusz Nowak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Obowiązek alimentacyjny, alimentacja, alimenty, prawo cywile, prawo rodzinne,
File
  • File: 1
    Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8810

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfb8ba3152e54995b6d1379654ca651d/
URN
urn:pw-repo:WUTcfb8ba3152e54995b6d1379654ca651d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page