Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Swipe-based Android keyboard

Jan Marek Stachera

Abstract

The goal of the thesis is to create a prototype of a keyboard for Android operating system that allows users to input words by swiping their finger across letters contained in the word, as opposed to the more ubiquitous method of clicking on individual buttons. The goal of the project is to approach accuracy and success rate of similar commercial products, to identify biggest obstacles to perfect word prediction and to outline potential next steps that would lead to improved accuracy of the algorithm. During the creation process particular attention was given to the use of new ways and tools which are used to develop mobile applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Marek Stachera (FEIT/ICS) Jan Marek Stachera,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Klawiatura dla systemu Android oparta na gestach
Supervisor
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
102/19 (2695)
Reviewers
Agnieszka Szmurło (FEIT/ICS) Agnieszka Szmurło,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
android, aplikacja mobilna, klawiatura, wprowadzanie tekstu
Keywords in English
android, mobile application, keyboard, text input
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest stworzenie prototypu klawiatury dla systemu Android, która pozwala wpisywać wyrazy przeciągając palec po literach z których składa się słowo, zamiast tradycyjnego klikania w pojedyczne przyciski. Celem projektu jest zbliżenie się do trafności, oraz skuteczności podobnych komercyjnych rozwiązań, zidentyfikowanie największych przeszkód do idealnej predykcji słów, oraz nakreślenie potencjalnych dalszych kroków prowadzących do zwiększenia skuteczności algorytmu. W procesie tworzenia projektu szczególna uwaga została poświęcona korzystaniu z nowych sposobów i narzędzi służących do tworzenia aplikacji mobilnych.
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35890

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf671d15a9e74143873e589946e7e0cf/
URN
urn:pw-repo:WUTcf671d15a9e74143873e589946e7e0cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page