Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative and legal aspects of protection of animals in Poland

Aleksandra Wiktoria Włoch

Abstract

The given paper considers the topic of environmental protection in Poland. The goal pursued in this paper is to present aspects of administrative law in this area, and draw attention to the importance of the subject. Discussion primarily centers around regulations concerning the humanitarian protection of animals, as well as the usage and species laws. The paper consists of 4 chapters and has a theoretical character, but also includes practical topics and the subjective opinion of the author. The main conclusion of the paper is that a lot of work is still needed in order to improve this law’s status in our country and to strive for the ideal. There are many disputed topics in this paper. Therefore, the author attempts to demonstrate some of the absurdities in the record of the existing legal provisions in the act on the protection of animals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Wiktoria Włoch (FASS) Aleksandra Wiktoria Włoch,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt w Polsce
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawa zwierząt, ochrona zwierząt, ochrona humanitarna, ustawa, ochrona gatunkowa, ochrona środowiska
Keywords in English
animal rights, animal protection, humanitarian protection, act, protection of spieces, enviromental protection
Abstract in Polish
W pracy została podjęta problematyka ochrony zwierząt w Polsce. Celem, który przyświecał jej powstawaniu było przedstawienie aspektów administracyjnoprawnych w tym zakresie oraz zwrócenie uwagi na ważność omawianej tematyki. Omówiono przepisy regulujące przede wszystkim humanitarną ochronę zwierząt, ale także użytkową oraz gatunkową. Praca składa się z 4 rozdziałów i w istocie ma charakter teoretyczny, lecz zawiera również wątki praktyczne oraz subiektywne stanowisko autorki. Głównym wnioskiem, jaki powstał w toku tworzenia pracy jest fakt, iż wiele pracy jeszcze potrzeba, aby polepszyć ten stan prawny w naszym państwie i dążyć do ideału. Istnieje wiele spornych wątków w przedmiocie niniejszej pracy. W związku z tym autorka pokusiła się o przedstawienie pewnych absurdów w zapisie obowiązujących przepisów prawnych w ustawie o ochronie zwierząt.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka. Aleksandra Włoch.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13357

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf58466a84a04d92af81e6d882b3e1d0/
URN
urn:pw-repo:WUTcf58466a84a04d92af81e6d882b3e1d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page