Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The greenhouse automation project based on PLC Siemens S7-1200

Patrycja Rodak

Abstract

The following thesis presents the process of creating the software project for an automated greenhouse on the PLC platform and visualization on the HMI panel. Shows how to correctly connect and configure the control devices in the actual system. In addition, there is described software engineering on the basis of which the program was created at a later stage for the controller and panel. The developed project was inspired by software engineering, one of the fields of informatics that includes the principles and good practices of the creation and "Software lifecycle". Following its rules ensures easy development of the product and its eventual modification in the future. The development of an automatic greenhouse is the first step towards a more developed agriculture, which fits in the image of automated enterprises. The conditions in the greenhouses have many harmful influences for the control electronics (e.g. high air humidity and operating temperature). Control of the automated greenhouse is based on the driver S7-1200 by Siemens. The controller, which was made available for work, was programmed using the TIA Portal software in the ladder diagram language according to IEC 61131-3. The controller programming process consisted in the implementation of algorithms developed during the analysis and design phase. Simultaneously with the implementation process, the programmed algorithms were tested on the actual driver. The visualization System is based on the Advantech control panel WOP-2070T. The touch screen HMI is well suited as a device for setting parameters of process variables as well as monitoring of control and conditions within the greenhouse. Individual visualization screens were prepared with the help of the dedicated WebAccess/HMI software. The developed project was tested for the correct operation of the algorithms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Rodak (FM) Patrycja Rodak,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt automatyki szklarni w oparciu o sterownik PLC Siemens S7-1200
Supervisor
Jakub Możaryn (FM/IACR) Jakub Możaryn,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Damian Suski (FM/IACR) Damian Suski,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Jakub Możaryn (FM/IACR) Jakub Możaryn,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Inteligentny budynek, sterownik PLC, Siemens S7-1200, sterowanie, szklarnia
Keywords in English
Intelligent building, PLC, Siemens S7-1200, control , greenhouse
Abstract in Polish
W poniższej pracy przedstawiono proces powstawania projektu oprogramowania dla zautomatyzowanej szklarni na platformie sterownika PLC oraz wizualizacji na panelu HMI. Przedstawiono jak poprawnie podłączyć i skonfigurować ze sobą urządzenia sterownicze w rzeczywistym układzie. Ponadto, została poruszona tematyka inżynierii oprogramowania, na podstawie której stworzono w późniejszym etapie program na sterownik oraz panel. Opracowany projekt był inspirowany inżynierią oprogramowania, jedną z dziedzin informatyki, która zawiera zasady oraz dobre praktyki powstawania i „cyklu życia oprogramowania. Podążanie jej zasadami zapewnia łatwy rozwój produktu oraz ewentualną jego modyfikację w przyszłości. Opracowanie automatycznej szklarni jest pierwszym krokiem do powstawania bardziej rozwiniętego rolnictwa, wpasowującego się w obraz zautomatyzowanych przedsiębiorstw. Warunki panujące w szklarniach, mają wiele szkodliwych warunków dla elektroniki sterującej (np. wysoka wilgotność powietrza i temperatura pracy). Sterowanie zautomatyzowaną szklarnią oparto na sterowniku S7-1200 firmy Siemens. Sterownik, udostępniony na potrzeby pracy, zaprogramowany został z użyciem oprogramowania TIA Portal w języku drabinkowym LAD, zgodnym z normą IEC 61131-3. Proces programowania sterownika polegał na implementacji algorytmów opracowanych w fazie analizy i projektowania. Równocześnie z procesem implementacji, testowane były zaprogramowane algorytmy na rzeczywistym sterowniku. System wizualizacji oparty został na panelu operatorskim WOP-2070T firmy Advantech. Dotykowy ekran HMI dobrze sprawdza się jako urządzenie do zadawania parametrów zmiennych procesowym, jak również monitorowania przebiegu sterowania i warunków panujących wewnątrz szklarni. Poszczególne ekrany wizualizacji przygotowane zostały przy pomocy dedykowanego oprogramowania WebAccess/HMI. Opracowany projekt poddano testom na poprawność działania opracowanych algorytmów.
File
  • File: 1
    269923.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31623

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcef746d1bcb54c3ba84d9837ce8c3e59/
URN
urn:pw-repo:WUTcef746d1bcb54c3ba84d9837ce8c3e59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page