Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulated evaluation of the significance of a driver during dynamic lane-change manoeuvre

Kamil Mądry

Abstract

The subject of this thesis is evaluation of the significance of a driver in dynamic lane-change manoeuvre. Based on archival research results provided by the supervisor the thesis attempts to define the role of the driver during the typical manoeuvre. In the researches a dual-axle lorry was used. The theoretical part includes description of the concepts – vehicle stability and steerability and their evaluation based on theoretical and empirical methods with particular emphasis on ISO tests. Next autoPW simulator, which was used in the researches, was shortly characterized. The analyses used data from five drivers. Each driver participated in twelve trials on the test track ( 2 trials at 40 km/h and 60 km/h and 8 trials at 80 km/h). The tests were executed on the track compliant with the ISO 3888 norm for the double lane-change manoeuvre. The evaluation of the results was made based on selected physical quantities of the trajectory of the lorry’s centre mass and selected synthetic indicators. Conclusions of the researches indicated that the driver played significant role during dynamic lane-change manoeuvre. Depending on the driver the results varied significantly. The differences were mostly visible in the qualitative characteristics describing test and were also noticeable in the synthetic indicators readings. Based on all the results the role of the driver is significant and must be accounted during evaluation of the car.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Mądry (FT) Kamil Mądry,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Symulacyjna ocena roli kierowcy podczas wykonywania manewru dynamicznej zmiany pasa ruchu
Supervisor
Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
badanie stateczności pojazdów, badania kierowców, podwójna zmiana pasa ruchu.
Keywords in English
vehicle stability research, drivers research, double lane-change
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest ocena wpływu kierowcy na przebieg testu dynamicznej zmiany pasa ruchu. Na podstawie archiwalnych wyników badań udostępnionych przez prowadzącego pracę, dokonana została próba określenia roli kierowcy podczas wykonywania typowego manewru drogowego. Do badań wykorzystany został dwuosiowy samochód ciężarowy. W ramach przeglądu literatury przybliżono pojęcia stateczności i kierowalności pojazdu, przedstawiono sposoby oceny kierowalności i stateczności pojazdu w oparciu o metody teoretyczne, jak i metody doświadczalne ze szczególnym naciskiem na unormowane testy ISO. Następnie krótko scharakteryzowano symulator autoPW, na którym zostały przeprowadzone badania. Przedmiotem analizy w pracy, były przejazdy pięciu kierowców. Każdy z nich wykonał w sumie po dwanaście przejazdów toru pomiarowego (po 2 przejazdy dla prędkości 40 km/h i 60 km/h oraz 8 przejazdów dla prędkości 80 km/h). Testy przeprowadzono na torze zaprojektowanym zgodnie z normą ISO 3888 dla testu podwójnej zmiany pasa ruchu. Oceny wyników dokonano na podstawie przebiegów wybranych wielkości fizycznych, m. in. trajektorii ruchu środka masy oraz wybranych wskaźników syntetycznych. Wyniki badań pokazały, że kierowca ma istotny wpływ na przebieg manewru dynamicznej zmiany pasa ruchu. W zależności od kierowcy uzyskano mocno różniące się wyniki opisujące test. Najlepiej widoczne różnice były w jakościowej ocenie charakterystyk opisujących test. Widoczne były także w wartościach syntetycznych wskaźników. Uzyskane wyniki wskazują, że w takim teście rola kierowcy jest znacząca i należy ja brać pod uwagę podczas oceny własności samochodu.
File
  • File: 1
    1024992.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11840

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcec6342777544c5d90517e5da57e92c1/
URN
urn:pw-repo:WUTcec6342777544c5d90517e5da57e92c1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page