Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Enterprise resource planning systems (ERP systems) as tools supporting resource management in public administration

Anna Ciok

Abstract

This bachelor's thesis entitled "Systems of an ERP class as assisting tools in managing resources in public administration" concerns difficulties in reflecting in integrated systems of business processes administered in public entities. This problem, as it seems, doesn't result from technological opportunities, neither from programming or from equipment issues. It results from differentiation in structures of institutions, from various executions of those mentioned business processes by public entities and their cultures, and furthermore, by their organizational maturity. I became interested in the subject of this thesis at work, where I deal with business processes involving accounting and bookkeeping. Also, reflecting those processes in one of many integrated systems which is a complete application keeping the books and settlement of human resources in companies and public institutions. By knowing functionality and possibilities of IT business processes, I would like to cross-reference two additional systems of ERP class. My task will be to check if each of them fulfils legal and functional requirements. I would also display disadvantages and advantages and possibilities of fulfilling the needs of institutions in the context of modernising and improvement of service.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Ciok (FASS) Anna Ciok,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Systemy klasy ERP jako narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami w administracji publicznej
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, procesy biznesowe, instytucje publiczne i prywatne, funkcjonalności, przetwarzanie danych, efektywność
Keywords in English
Integrated IT systems of managing, business processes, public and private institutions, functionalities, data processing, efficiency
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pod tytułem „Systemy klasy ERP jako narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami w administracji publicznej”, dotyczy trudności w odzwierciedleniu w systemach zintegrowanych procesów biznesowych realizowanych w podmiotach publicznych. Problem ten, jak się wydaje, nie wynika z możliwości technologicznych, programistycznych czy sprzętowych, a ze zróżnicowania struktur podmiotów, różnych sposobów realizowania tych samych procesów biznesowych przez podmioty publiczne oraz ich kultury i dojrzałości organizacyjnej. Tematyką pracy zainteresowałam się ze względu na moją pracę, w której mam do czynienia z procesami biznesowymi dotyczącymi rachunkowości i księgowości, oraz odzwierciedlaniem tych procesów w jednym z wielu systemów zintegrowanych, który jest kompletną aplikacją pozwalającą na prowadzenie księgowości i rozliczeń kadrowo-płacowych firm i instytucji publicznych. Poprzez poznanie funkcjonalności i możliwości informatyzacji procesów biznesowych, chcę zestawić do porównania dwa dodatkowe systemy klasy ERP. Moim zadaniem będzie sprawdzenie czy w mojej ocenie każdy z nich spełnia wymagania prawne i funkcjonalne, wykazanie wad i zalet oraz możliwości zaspokojenia potrzeb instytucji pod kątem unowocześnienia i usprawnienia obsługi.
File
  • File: 1
    Anna_Ciok_praca_dyplomowa_-_licencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34671

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcec5d5ec78bb4d9798f2d0f83c61ceb7/
URN
urn:pw-repo:WUTcec5d5ec78bb4d9798f2d0f83c61ceb7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page