Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Environmental protection in spatial and land use planning on the example of the Izabelin commune

Izabela Falkowska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Falkowska (FEE) Izabela Falkowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na przykładzie Gminy Izabelin
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Sylwester Tyszewski (FEE/CEP) Sylwester Tyszewski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, program ochrony środowiska, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, program gospodarki odpadami, plany ochrony dla obszarów chronionych, opracowania ekofizjograficzne
Keywords in English
environmental protection, spatial planning, environmental protection program, study of conditions and directions of spatial development, local spatial development plans, waste management program, protection plans for protected areas, ecophysiographic studies
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Izabela_Falkowska_1011198.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35249

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTceaa848122d1421b89a97c0db768fe91/
URN
urn:pw-repo:WUTceaa848122d1421b89a97c0db768fe91

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page