Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation tests of aerodynamics of passenger car segment A

Maksymilian Tomasz Świerkowski

Abstract

The diploma thesis concerns the simulation tests of the aerodynamics of the passenger car segment A. These studies focused on the analysis of the distribution of air streams before and after attaching the rear aerodynamic spoiler to the body of the vehicle. For testing purposes, different angles of inclination of the used spoiler were adopted. Chapter 1 contains an introduction to the basic theoretical issues related to vehicle aerodynamics. The issues include: Bernoulli's equation, aerodynamic forces and moments affecting the moving vehicle and the drag coefficient. Chapter 2 presents the division of cars due to market segments, types of bodies used in the production of passenger cars and the impact related to the shape of the body on the aerodynamics of the vehicle. Chapter 3 discusses the software that has been used to carry out simulation tests. The model of the tested passenger car was presented in the mentioned chapter. In order to become familiar with the body of the vehicle, the values of the inclination angles of its individual elements were measured. In order to carry out the research it was necessary to create a finite element mesh for the considered passenger car model - Chapter 4. In the mentioned chapter, the quality conditions for the constructed mesh and the area in which the simulation took place were also introduced. Simulation tests refer to the obtained values of drag coefficients of the car body, pressure maps regarding the vehicle body and air flow patterns behind the vehicle. The annex presents simulation tests for all given angles of the spoiler's inclination. Among them are the distributions of: the particle velocity of the air streams, the particle velocity vectors, the speed of the particles for the planes cutting the body at specific distances from the ground and the trajectory of the stream particles behind the vehicle body.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maksymilian Tomasz Świerkowski (FACME) Maksymilian Tomasz Świerkowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania symulacyjne aerodynamiki samochodu osobowego segmentu A
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2069
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Michał Makowski (FACME/IV) Michał Makowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
aerodynamika, współczynnik oporu czołowego, symulacja, nadwozie, spoiler tylny
Keywords in English
aerodynamics, drag coefficient, simulation, car body, rear spoiler
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy badań symulacyjnych aerodynamiki samochodu osobowego segmentu A. Badania te skupiły się na analizie rozkładu strug powietrza przed i po dołączeniu tylnego spoilera aerodynamicznego do nadwozia pojazdu. W celach badawczych przyjęto różne kąty pochylenia zastosowanego spoilera. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie do podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących aerodynamiki pojazdów. W skład zagadnień wchodzą: równanie Bernoulliego, siły i momenty aerodynamiczne oddziałujące na poruszający się pojazd oraz współczynnik oporu czołowego bryły. W rozdziale 2 przedstawione zostały: podział samochodów ze względu na segmenty rynkowe, rodzaje brył nadwozi stosowanych w produkcji samochodów osobowych i wpływ kształtu nadwozia na aerodynamikę pojazdu. Rozdział 3 omawia oprogramowanie, które zostało użyte do przeprowadzenia badań symulacyjnych. W rozdziale przedstawiony został model badanego samochodu osobowego. Dla zaznajomienia się z nadwoziem pojazdu zostały zmierzone wartości kątów pochyleń jego poszczególnych elementów. Do przeprowadzenia badań koniecznym było utworzenie siatki elementów skończonych dla rozpatrywanego modelu samochodu osobowego - rozdział 4. We wspomnianym rozdziale umieszczone również zostały warunki jakościowe dla zbudowanej siatki i obszar, w którym odbyła się symulacja. Badania symulacyjne odnoszą się do: otrzymanych wartości współczynników oporu czołowego bryły, mapy ciśnień na nadwoziu pojazdu i rozkładów strug powietrza dla użytego nadwozia. W załączniku zestawiono badania symulacyjne dla wszystkich zadanych kątów pochyleń spoilera. Wśród nich znalazły się rozkłady: prędkości cząstek strug powietrza, wektorów prędkości cząstek strug, prędkości cząstek strug dla płaszczyzn przecinających nadwozie w określonych odległościach od podłoża i trajektorie cząstek strug za nadwoziem pojazdu.
File
  • File: 1
    dyplom_Maksymilian_Świerkowski_apd.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30451

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce95696071364ccdbf810745085a1035/
URN
urn:pw-repo:WUTce95696071364ccdbf810745085a1035

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page