Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of hydraulic press for control and measurement system

Paweł Markiewicz

Abstract

The purpose of this thesis was to analyze the current systems (hydraulic and measuring), the laboratory press and the creation of the project of modernization. Analysis was conducted of current arrangements and on its basis was drawn hydraulic diagram of the current hydraulic system. Were also performed strength tests on samples of rock: limestone "Pińczów" and sandstone "Muchacz." Then, based on the analysis of current arrangements proposed project to modernize the systems that support the press. The whole finished building a new hydraulic system that supports laboratory press.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Markiewicz (FACME) Paweł Markiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modernizacja prasy hydraulicznej pod kątem sterowania i układu pomiarowego
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
73
Internal identifier
SIMR; D-1461
Reviewers
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. prasa hydrauliczna, 2. agregat hydrauliczny, 3. układy hydrostatyczne, 4. dobór elementów hydraulicznych
Keywords in English
1. hydraulic press, 2. hydraulic unit, 3. hydrostatic systems, 4. selection of hydraulic components
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy obecnych układów (hydrauliczny i pomiarowy) prasy laboratoryjnej oraz stworzenie projektu ich modernizacji. Została przeprowadzona analiza obecnych układów oraz na jej podstawie został narysowany schemat hydrauliczny obecnego układu hydraulicznego. Przeprowadzono również badania wytrzymałościowe na próbkach skalnych: wapień „Pinczów” i piaskowiec „Muchacz”. Następnie na podstawie analizy obecnych układów zaproponowano projekt modernizacji układów obsługujących prasę. Całość zakończyła się zbudowaniem nowego układu hydraulicznego obsługującego prasę laboratoryjną.
File
  • File: 1
    Paweł Markiewicz 244397.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11894

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce8d710a4d7f477ebd8cf5bd838c5358/
URN
urn:pw-repo:WUTce8d710a4d7f477ebd8cf5bd838c5358

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page