Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organization of local government elections in Poland on the example of local government elections in 2018

Dominik Sebastian Cioth

Abstract

Local government elections, whose rules of conduct are currently regulated in the Act of January 5, 2011. Election Code (i.e. Journal of Laws of 2019, item 684) are characterized by a specific, "local" specificity. It directly determines both the manner of formation of candidates' election programs, the manner of conducting the election campaign, as well as the results of the elections themselves and, as a result, the casting of relevant bodies of local government units. It should be emphasized that the course and result of local government elections should be analyzed primarily through the prism of the level at which they are held. As an example, elections to the organs of the voivodships, county and communities can be used - the analysis of the results and the course of the campaign will lead to different conclusions each time. Nevertheless, comparing these different conclusions will allow for a comprehensive approach to the characteristics of local government elections.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominik Sebastian Cioth (FASS) Dominik Sebastian Cioth,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja wyborów samorządowych w Polsce na przykładzie wyborów samorządowych w 2018
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Wybory samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy stanowiące województwa
Keywords in English
Local government elections, local government units, bodies constituting voivodships
Abstract in Polish
Wybory samorządowe, których zasady przeprowadzania są obecnie uregulowane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 684) charakteryzują się określoną, „lokalną” specyfiką. Warunkuje ona bezpośrednio zarówno sposób kształtowania się programów wyborczych kandydatów, sposób prowadzenia kampanii wyborczej, jak również wyniki samych wyborów i co za tym idzie, obsadę odpowiednich organów jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że przebieg oraz rezultat wyborów samorządowych należy analizować przede wszystkim poprzez pryzmat szczebla, na którym się odbywają. Jako przykład posłużyć mogą wybory do organów stanowiących województwa, powiatu i gminy – analiza wyników oraz przebiegu kampanii każdorazowo doprowadzi do innych wniosków. Niemniej jednak, zestawienie tych odmiennych wniosków pozwoli na całościowe ujęcie charakterystyki wyborów samorządowych.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Dominik_Cioth_-_PDF.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34547

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce84183a8dae45ad85b016edfda2b6f3/
URN
urn:pw-repo:WUTce84183a8dae45ad85b016edfda2b6f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page