Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wybór lokalizacji punktu dystrybucyjnego w wybranym obszarze sieci transportowej

Michał Zembrowski

Abstract

The main objective of the thesis is the choice of the location of a distribution point of groceries in transport system of the MalComm company. In the first chapter I raise the issue of location problems in transport system and different methods of determining the optimal location. An appropriate selection of the location of the distribution point has an immense influence on total costs in supply chain. It also gives the opportunity to reduce delivery time of groceries. As a result, the companies can cut down on rates for their services or goods and increase their attractiveness and position on the market. The second chapter contains the characteristics of analysed transport task- in terms of form and quantity in the particular transport system considered. It also includes characteristics of means of transport used in the delivery system of the transport company. In the next part of the thesis, three variants of location of distribution warehouses are presented. The first one is currently used by the company and the two others are alternative. The characteristic consists of the most important information concerning them, such as a rent price, an area and a graphical location on the map. ,What is more, distances between warehouses and distribution points are set as well as delivery time between them.. This data is used in further calculations. The fourth chapter is devoted to a determination of optimal delivery routes using the program created by professor Jerzy Leszczyński Optymalizacja tras odwozu. The program is based on traveling salesman problem. Furthermore, all subsequent steps from inputting all requested data to received results are presented in this chapter. These actions are repeated for each variant of location of distribution point. Finally, variable costs of the implementation of transport are calculated, and then they are summed up for each location. A new choice of the location of a distribution warehouse is the main result of the written thesis, which is based on analysis of designated costs and comparing them to current costs of running the business.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Zembrowski (WT) Michał Zembrowski Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Wybór lokalizacji punktu dystrybucyjnego w wybranym obszarze sieci transportowej
Promotor
Jolanta Żak (WT/WTISTiL) Jolanta Żak Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jolanta Żak (WT/WTISTiL) Jolanta Żak Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Roland Jachimowski (WT/WTISTiL) Roland Jachimowski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
lokalizacja, punkt dystrybucyjny, optymalizacja, zadanie przewozowe, harmonogram, sieć transportowa, automaty sprzedające, trasy rozwózki
Słowa kluczowe w języku angielskim
location, distribution point, optimization, transport task, schedule, transport system, vending machine, delivery routes
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest wybór lokalizacji punktu dystrybucyjnego produktów spożywczych na przykładzie firmy MalComm. W pierwszym rozdziale została poruszona problematyka lokalizacji obiektów w obszarze sieci transportowej oraz metody wyznaczania optymalnej lokalizacji. Odpowiedni wybór lokalizacji bazy magazynowej względem obsługiwanych punktów ma ogromny wpływ na generowane koszty w łańcuchu dostaw oraz pozwala skrócić czas transportu ładunków. Dzięki czemu firmy mogą obniżyć stawki za świadczone usługi lub sprzedawane produkty, jednocześnie zwiększając swoją atrakcyjność i pozycję na rynku. W drugim rozdziale pracy opisano charakterystykę analizowanego zadania przewozowego, czyli co jest przewożone, w jakiej postaci i w jakich ilościach w przedstawionym obszarze dystrybucji. Rozdział ten zawiera również krótką charakterystykę wykorzystywanych środków transportowych. W dalszej części pracy inżynierskiej przedstawiono analizowane warianty lokalizacji – aktualną bazę magazynową oraz dwie alternatywne. Przedstawiono koszt ich wynajmu oraz graficzne położenie względem siebie. Następnie wyznaczono odległości i czasy przejazdu między magazynami i punktami dystrybucyjnymi, które posłużą do dalszych obliczeń. Rozdział czwarty został poświęcony wyznaczeniu optymalnych tras rozwózki przy użyciu programu Optymalizacja tras odwozu profesora Jerzego Leszczyńskiego. Program ten swoje działanie opiera na problemie komiwojażera. W pracy przedstawiono wszystkie kolejne kroki, począwszy od wprowadzania danych do uzyskania końcowego wyniku. Optymalizację tras wykonano dla każdego z przedstawionych wcześniej wariantów lokalizacji punktu dystrybucyjnego. W piątym rozdziale obliczono koszty zmienne realizacji zadania przewozowego. A następnie zsumowano wszystkie wyznaczone koszty dla każdego wariantu. Efektem pracy jest nowy wybór miejsca lokalizacji centrum dystrybucyjnego analizowanej firmy. Jest on oparty na analizie powstających kosztów i porównaniu ich do obecnie działającego systemu dystrybucji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Wydział Transportu, Zembrowski Michał, 250379, Praca dyplomowa inżynierska, Dr hab. Jolanta Żak.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10144

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce81a12ef8a34eae8a27b87fbea63f10/
URN
urn:pw-repo:WUTce81a12ef8a34eae8a27b87fbea63f10

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony