Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Test of infrared array sensor in lighting control applications

Magdalena Marta Formella

Abstract

Due to global needs of limiting the consumption of electricity, further IoT devices are constructed to help reduce its use. This study explores the possibility of using low-cost infrared array sensors for lighting control applications. The Panasonic Grid-Eye sensor is used for testing. The collected data can be presented in the form of an 8x8 pixel array. The LPC810-MAX development board is used to communicate the sensor with computer. Temperatures collected by sensor are plotted in Matlab and Python. Graphically presented data allows us to look at the problem of human detection using image processing elements. A simple human detection algorithm based on finding local maxima in the obtained image was proposed in this work. In addition, the sensor detects heat sources with a higher temperature than the human body.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Marta Formella (FEIT/PE) Magdalena Marta Formella,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie matrycowych czujników podczerwieni w aplikacjach sterujących oświetleniem
Supervisor
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
matrycowe czujniki podczerwieni, sterowanie oświetleniem, wykrywanie człowieka
Keywords in English
infrared array sensor, lighting control, human detection
Abstract in Polish
Z powodu pojawienia się globalnych potrzeb ograniczenia zużycia energii elektrycznej konstruowane są kolejne urządzenia IoT pomagające ograniczyć jej wykorzystanie. W pracy badana jest możliwość zastosowania tanich matrycowych czujników podczerwieni do aplikacji sterującej oświetleniem. Do badań wykorzystywany jest czujnik Grid-Eye firmy Panasonic. Zbierane przez niego dane można przedstawić w formie tablicy o wymiarach 8x8 pikseli. Do skomunikowania czujnika z komputerem używana jest płytka LPC810 MAX. Wartości temperatur, które są mierzone przez czujnik podlegają wizualizacji w programie Matlab oraz z wykorzystaniem języka Python. Przedstawienie wyników pomiaru w postaci graficznej pozwala wykorzystać standardowe algorytmy i biblioteki przetwarzania obrazów. W pracy został zaproponowany prosty algorytm wykrywania człowieka oparty o wyszukiwanie maksimów lokalnych na uzyskanym obrazie. Dodatkowo czujnik wykrywa źródła ciepła o wyższej niż ludzkie ciało temperaturze.
File
  • File: 1
    MFormella-pracainzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31791

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce702cedc3fe4038816735c2e26c4c30/
URN
urn:pw-repo:WUTce702cedc3fe4038816735c2e26c4c30

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page