Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of technical and economic indicators for national roads on thematic maps for the needs of road administration

Paweł Mackiewicz

Abstract

In this study, indicators describing the infrastructure of national roads in Poland have been visualized. For this purpose, thematic maps and dynamic reports were used. Presented visualization techniques can be useful tools supporting the road management. The study also discusses the role of information and the importance of visualization in the road industry. Dynamic report was developed in the software InstantAtlas™. The whole methodology of creating the report was shown, including making of database and creation of graphic layers. The results were presented in relation to the specific tasks of road administration. Demonstrated methods were presented in a practical way. Condition of national roads was analyzed on the basis of selected indicators. The results of analysis allowed to notice some trends and prove the great diversity of condition and quality of road infrastructure across the country.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Mackiewicz (FCE) Paweł Mackiewicz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wizualizacja wskaźników techniczno - ekonomicznych dla infrastruktury dróg krajowych na mapach tematycznych na potrzeby zarządców dróg
Supervisor
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68
Internal identifier
DIL-3829
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
dane, raport dynamiczny, infrastruktura drogowa, wizualizacja, zarządzanie, InstantAtlas
Keywords in English
data, dynamic report, road infrastructure, visualization, management, InstantAtlas
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej zostały zwizualizowane wskaźniki opisujące infrastrukturę dróg krajowych w Polsce. W tym celu wykorzystano mapy tematyczne oraz raporty dynamiczne. Zaprezentowane techniki wizualizacji mogą być przydatnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie drogami. W pracy omówiono również rolę informacji oraz znaczenie wizualizacji w branży drogowej. Raport dynamiczny został opracowany w programie InstantAtlas™. W niniejszej pracy przedstawiono proces jego wykonania, w tym tworzenie bazy danych oraz generowanie warstw graficznych. Wyniki zostały zaprezentowane w odniesieniu do konkretnych zadań zarządców dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych. Przedstawione metody zostały zobrazowane za pomocą praktycznego przykładu. Przeprowadzono analizę stanu i kondycji dróg krajowych na podstawie wybranych wskaźników. Uzyskane wyniki pozwoliły na odnotowanie trendów i wykazanie zróżnicowania stanu i jakości infrastruktury w przekroju kraju.
File
  • File: 1
    praca inż-Mackiewicz Paweł-251909.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12571

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce5f56e1f73441f19a951f26ca5c1510/
URN
urn:pw-repo:WUTce5f56e1f73441f19a951f26ca5c1510

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page