Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design process of an earth auger equipped with harmonic drive

Maciej Karczmarczyk

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Karczmarczyk (FPAE) Maciej Karczmarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt świdra do prac gruntowych z wykorzystaniem przekładni falowej
Supervisor
Zbigniew Walczak (FPAE/IAAM) Zbigniew Walczak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
56 + rys.
Internal identifier
MEL; PD-3535
Reviewers
Zbigniew Walczak (FPAE/IAAM) Zbigniew Walczak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Robert Głębocki (FPAE/IAAM) Robert Głębocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
przekładnia falowa, świder, MES, sprzęgło odśrodkowe
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie świdra do prac gruntowych wyposażonego w przekładnie falową. Dla usystematyzowania, pracę podzielona na dwie części - na część studialną oraz na część projektową. W pierwszej części – studialnej rozpoczęto od przeanalizowania tendencji rynkowych, przedstawiając konstrukcje wiodących producentów. Zwrócono uwagę na stosowane typy przekładni oraz ergonomie. W kolejnym rozdziale przedstawiono charakterystykę przekładni falowych. Omówiono zasadę działania, geometrię i kinematykę, zaprezentowano rodzaje przekładni ze względu na sposoby generowania fali odkształcenia jak i kształt, opisano ich wady i zalety oraz przykłady zastosowań. Następnie sformułowano założenia projektowe mające wykorzystać dotychczas niespotykane w tej branży rozwiązanie – przekładnie falową. Drugą część jest projektowa. Przedmiotem części projektowej jest opracowanie dokumentacji technicznej świdra. Rozpoczęto od wyboru silnika, dzięki któremu będzie można wykorzystać potencjalne zalety wybranej przekładni. Następnie ze względu na wymagania projektowe zostało wybrane, zaprojektowane i sprawdzone obliczeniami sprzęgło odśrodkowe automatyczne. W kolejnym rozdziale dobrano parametry wieńców zębatych przekładni, oraz przeprowadzono sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe, w tym MES. Wobec uzyskanych wymiarów elementów układu przeniesienia napędu, rozplanowano i następnie skonstruowano zespół przekładniowy świdra. Następnie dokonano obliczeń dopuszczalnych obciążeń wału wyjściowego, obliczeń na zagrzanie, obliczeń połączeń wpustowych oraz innych. W kolejnym rozdziale przedstawiono kolejność montażu przekładni oraz całej maszyny. Pracę zakończono podsumowaniem procesu konstrukcyjnego oraz wnioskami dotyczącymi przekładni falowych.
File
  • File: 1
    243904-Maciej Karczmaczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9332

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce43f6236bf64adaa8f52fa0d2700134/
URN
urn:pw-repo:WUTce43f6236bf64adaa8f52fa0d2700134

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page