Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the thermostatic expansion valve impact to the performance of precision air conditioner

Maciej Zboina

Abstract

Bachelor thesis diploma titled „Study on the thermostatic expansion valve impact to the performance of precision air conditioner” written by Maciej Zboina consist of three parts. First part of paper provides a knowledge revision, I described basic law regulations for the devices in the data center, the target destination of precision air conditioner. Furthermore I wrote from what parts this device is made of. I was mainly focused on describing thermostatic expansion valve, a brief description how it works, how it is build and how to regulate it. In the second part I described research laboratory, which factor were being controlled during study, for example generated heat flow rate, and which weren’t but had impact to the final results, like heat loss through the walls and windows. I described how I carried out a survey and which equipment was used. After arranging obtained data, I presented them on the pressure-enthalpy graph for refrigerant R407c and I made calculation of key performance parameters, cooling capacity and energy efficiency ratio. To determine the flow of refrigerant I used program Cool Pack. In the third part of thesis I summarized the results of the research, compared the key parameters determining the influence of thermostatic expansion valve to the operation of device. Also I pointed out the imperfections of measurements, and the possible resulting errors. Briefly described how you can modify the research process in order to obtain accurate measurements of the actual state of precision air conditioner, burdened with a smaller margin of error.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Zboina (FPAE) Maciej Zboina,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie wpływu termostatycznego zaworu rozprężonego na pracę szafy klimatyzacji precyzyjnej
Supervisor
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
33
Internal identifier
MEL; PD-3490
Reviewers
Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
szafa klimatyzacji precyzyjnej, termostatyczny zawór rozprężny
Keywords in English
precision air conditioner, thermostatic expansion valve
Abstract in Polish
Pierwsza część stanowi przegląd aktualnej wiedzy, podstawowych regulacji prawnych dotyczących urządzeń pracujących w data center - docelowym miejscu przeznaczenia szaf klimatyzacji precyzyjnych. Następny rozdział przedstawia zestawienie podzespołów z jakich składa się badane urządzenie i jakie pełni w niej funkcje. Najobszerniejszą częścią jest opis termostatycznego zaworu rozprężnego, jego funkcji, sposobów regulacji oraz budowy. W drugiej części opisano stanowisko badawcze, ze wskazaniem, które czynniki były kontrolowane podczas procesu np. generowany strumień ciepła oraz wpływ środowiskach tj. straty mocy cieplnej przez przegrody. Kolejnym punktem rozprawy jest charakterystyka procesu eksperymentu wraz z ukazaniem pomiarów i aparatury. Uporządkowane dane zostały przedstawione na wykresie ciśnienie-entalpia dla używanego w układzie czynnika R407c z wykonaniem obliczeń kluczowych parametrów pracy, między innymi, wydajności chłodniczej, współczynnika efektywności energetycznej. Do określenia strumienia czynnika w układzie użyto programu Cool Pack. Trzecia część jest podsumowaniem wyników badań, porównaniem kluczowych parametrów określających wpływ termostatycznego zaworu rozprężnego na pracę urządzenia. W raporcie zostały uwzględnione niedoskonałości pomiarów, jak i możliwe wynikające z tego błędy. Zakończenie zawiera krótki opis jak można zmodyfikować proces badawczy w celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów stanu faktycznego szafy klimatyzacji precyzyjnej, obarczonych mniejszym marginesem błędu.
File
  • File: 1
    inz 7b.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9322

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcdfda720420349278e4b3f2ff36f630f/
URN
urn:pw-repo:WUTcdfda720420349278e4b3f2ff36f630f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page