Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Legal conditions for conducting animal experiments

Marzena Gajowniczek

Abstract

The aim of this diploma thesis was to present the legal conditions for conducting experiments on animals. The BA thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the biggest problem of conducting animal experiments, i.e. a moral-ethical problem. It describes the public's views on animals from antiquity up to the present, as well as the most important laws on animals and their use that were in force in the past or are in force until now. The second chapter was devoted to a detailed analysis of the Act of 21 January 2005 on animal experiments, which was in force in Poland until 2015. Issues such as the principles of using animals for experiments, keeping experimental animals, units and experimental procedures were discussed. This chapter describes the ethics committee's work on animal experiments. The third chapter focuses on the principles of using animals for scientific or didactic purposes on the basis of the rules at the Warsaw University of Life Sciences. The work contains detailed rules and conditions that must be met in order to be able to use the animal for this purpose.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marzena Gajowniczek (FASS) Marzena Gajowniczek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawne uwarunkowania przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zwierzę, doświadczenie, ochrona zwierząt, wniosek, akty prawne, komisja etyczna
Keywords in English
animal, experience, animal protection, application, legal acts, ethics committees
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie prawnych uwarunkowań przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Praca licencjacka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy skupia się nad największym problemem przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, czyli problemie moralno-etycznym. W tym rozdziale opisane zostały poglądy społeczeństwa odnośnie zwierząt od starożytności, aż do chwili obecnej. Przedstawione zostały również najważniejsze ustawy poświęcone zwierzętom i ich wykorzystywaniu, które obowiązywały w przeszłości lub obowiązują do chwili obecnej. Drugi rozdział został poświęcony szczegółowej analizie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 roku o doświadczeniach na zwierzętach, która obowiązywała w Polsce do roku 2015. Omówione zostały takie zagadnienia, jak zasady wykorzystywania zwierząt do doświadczeń, utrzymywanie zwierząt doświadczalnych, jednostki i procedury doświadczalne. W rozdziale tym została opisana działalność komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach. Rozdział trzeci skupia się na zasadach wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub dydaktycznych na podstawie zasad w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy zawarte są szczegółowe zasady i warunki, jakie należy spełnić, by móc wykorzystać zwierzę do takiego celu.
File
  • File: 1
    Prawne_uwarunkowania_przeprowadzania_doświadczeń_na_zwierzętach.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34750

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcdd787b934904071a9dc0b9d648e7070/
URN
urn:pw-repo:WUTcdd787b934904071a9dc0b9d648e7070

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page