Computerized ECG conversion

Arkadiusz Sadza

Abstract

The subject of the thesis is the design and implementation of the ECU Conversion Toolbox used for ECU- VCC} and the inverse conversion. The functionality of the Toolbox includes: the visualisation of the conversion results, the calculation of ratios quantifying the differences between conversion results and the original signals, and the comparison bewteen various conversion methods.The thesis presents the thoereitial and practical aspects of the ECG-VCU nad the inverse conversion, the project phase assumptions and decisions asa well as the opartion and implementation of the toolbox. Subsequently the thesis discusses the tests applied to the toolbox and their essentail results pointing on main conclusion that the indivdually and statistically estimated conversion methods tend to be more efficient than univesral conversion methods developed in different ways.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Arkadiusz Sadza (FEIT / IN)
Arkadiusz Sadza,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishKomputerowa konwersja sygnału EKG
Supervisor Henryk Kowalski (FEIT / IN)
Henryk Kowalski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000870
Keywords in Polishkonwersja EKG, macierz Dowera, sygnał EKG, sygnał VCG
Keywords in EnglishECU conversion, Dower matrix, ECU signal, VCG signal
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy jest projekt i implementacja przybornika w pakiecie Matlab, służącego do konwersji sygnału EKG na sygnał VCG oraz konwersji odwrotnej. Przybornik umożliwia także wizualizację wyników, wyliczenie miar skuteczności konwersji oraz obróbkę sygnału w celu poprawienia jakości konwersji, oraz porównanie różnych metod konwersji. Praca opisuje podstawy teoretyczne konwersji, jej praktyczne aspekty, założenia projektowe i działanie oraz implementację przybornika. Praca kończy się testami przybornika i wnioskami wskazuj âcymi na większą, skuteczność (dla wykorzystywanej bazy sygnałów) indywidualnych metod konwersji, wyliczanych w oparciu o metody statystyczne.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?