Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ parametrów fizykochemicznych na proces hydrolizy celulozy bakteryjnej

Joanna Marczuk

Abstract

-
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Joanna Marczuk (WIChiP) Joanna Marczuk Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Wpływ parametrów fizykochemicznych na proces hydrolizy celulozy bakteryjnej
Promotor
Agata Bożena Penconek (WIChiP/KIPZ) Agata Bożena Penconek Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
35
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2871
Recenzenci
Agata Bożena Penconek (WIChiP/KIPZ) Agata Bożena Penconek Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Maciej Pilarek (WIChiP/ZBIB) Maciej Pilarek Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
celuloza bakteryjna, hydroliza, Komagataeibacter xylinus
Słowa kluczowe w języku angielskim
bacterial cellulose, hydrolysis, Komagataeibacter xylinus
Streszczenie w języku polskim
-
Plik pracy
  • Plik: 1
    Joanna_Marczuk_277612.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 26194
Pola dodatkowe
Konsultacje: Urszula Michalczuk

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd748004257f4ae8b4774e462b0cfad2/
URN
urn:pw-repo:WUTcd748004257f4ae8b4774e462b0cfad2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony