Didactic software supporting the learning of the solving planning problems methods

Grzegorz Adam Kuśmirek

Abstract

Planning is one of the areas of artificial intelligence. It includes the problems of determining the sequence of actions to be taken to achieve goals from the initial state. There are many methods and algorithms to find action sequences that solve planning problems. The aim of this thesis was to create software enabling experimenting with basic planning algorithms. This study contains a description of the created didactic software: implemented planning algorithms, representation of worlds and a proposal of exercises, illustrating the possibilities of each of the algorithms used.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Grzegorz Adam Kuśmirek (FEIT)
Grzegorz Adam Kuśmirek,,
- Faculty of Electronics and Information Technology
Title in PolishOprogramowanie dydaktyczne wspomagające naukę metod planowania sekwencji akcji
Supervisor Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Study subject / specialization, Informatyka (Computer Science)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date18-09-2018
Issue date (year)2018
Internal identifier112/18 (2523)
Reviewers Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
, Paweł Zawistowski (FEIT / IN)
Paweł Zawistowski,,
- The Institute of Computer Science
Keywords in Polishsztuczna inteligencja, planowanie, oprogramowanie dydaktyczne, algorytmwszerz, algorytm A*, algorytm środki-cele, przebieg wykonania, zestaw ćwiczeń.
Keywords in Englishartificial intelligence, planning, didactic software, breadth-first algorithm, A*algorithm, means-ends algorithm, set of exercises.
Abstract in PolishPlanowanie jest techniką rozwiązywania problemów polegających na określeniu ciągu akcji, jakie należy podjąć, aby przejść z zadanego stanu początkowego do stanu będącego celem. Istnieje wiele metod i algorytmów znajdowania sekwencji akcji rozwiązujących problemy z tej dziedziny sztucznej inteligencji. Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie oprogramowania umożliwiającego eksperymentowanie z wybranymi algorytmami służącymi do rozwiązywania wspomnianych problemów. Niniejsza praca zawiera opis stworzonego środowiska dydaktycznego: zaimplementowanych algorytmów, reprezentacji światów obiektów jak i propozycję dla użytkownika ćwiczeń, ilustrujących możliwości każdego z użytych algorytmów.
File
praca_dyplomowa_Grzegorz_Kuśmirek.pdf 1.95 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 29063

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?