Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a steel hangar for sport aircrafts

Joanna Tarańska

Abstract

The topic of the Engineering Thesis is a project of a steel hangar for specific sport aircrafts: WT-9 DYNAMIC, 3Xtrim Aeolus-VLA 450 "Ultra" LAMBADA UFM 11, EUROSTAR SL, SAMBA XXL UFM 10. The hangar is located at the Lubelski Aeroclub in Radawiec near Lublin at 212 meters above sea level. The hangar overall dimensions are as follows: height H = 6.30 m, width L = 12.64 m and length B = 36.0 m. The superstructure of the hangar are griders spread at 6 m articulated couplings to the foundation and suspended to the longitudinal spar. Grider longitudinal span is 36 m and is based on poles in articulated way. The poles are connected rigidly with the foundations. The thesis contains a technical description, load specification, static calculations and dimensioning of steel sections and connections as well as drawings. Technical description includes specific information of the location of the building, geotechnical conditions, provided materials, scheme design of assembling of the construction. Static calculations were carried out by the Robot Strucutral Analysys, the drawings were made using Autodesk Autocad 2016. The basis of all calculations were Eurocodes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Tarańska (FCE) Joanna Tarańska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów sportowych
Supervisor
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4315
Reviewers
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, kratownica stalowa, dźwigar, brama, dźwigar kratowy
Keywords in English
hangar, aircraft, steel, grid, truss, beam
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów sportowych: WT-9 DYNAMIC, 3Xtrim Eol-VLA 450 ”Ultra”, LAMBADA UFM 11, EUROSTAR SL+, SAMBA XXL UFM 10. Hangar znajduje się na terenie Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu k. Lublina na wysokości 212 m n.p.m. Wymiary całkowite hangaru wynoszą odpowiednio: wysokość H = 6,30 m, rozpiętość L = 12,64 m, natomiast długość B = 36,0 m. Układami nośnymi są dźwigary poprzeczne w rozstawie 6 m, połączone przegubowo z fundamentem oraz podwieszone do dźwigara podłużnego. Dźwigar podłużny o rozpiętości w osiach 36 m opiera się przegubowo na słupach, które połączone są z sposób sztywny z fundamentami. Poniższe opracowanie zawiera: opis techniczny, zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne oraz wymiarowanie przekrojów stalowych i połączeń, rysunki. Opis techniczny obejmuje szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji budynku, warunków geotechnicznych, użytych materiałów, schematu konstrukcyjnego oraz montażu. Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu programu Robot Strucutral Analysys, rysunki zostały opracowane w programie Autodesk Autocad 2016. Podstawą wszystkich obliczeń były Eurokody.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska-Tarańska Joanna-s251981.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12596

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd24233b517f4dd4b77308c11a085faa/
URN
urn:pw-repo:WUTcd24233b517f4dd4b77308c11a085faa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page