Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Developement of separation method for plant extracts components using a planar gel electrophoresis

Barbara Elżbieta Macuga

Abstract

Saponins are chemical compounds that occure in a great numer of plant species. They have diverse structures and various properties. Applications of saponins include their use in pharmaceutical, cosmetics and food industry. This results in the need of developing new, effective, methods of saponins extraction and separation. The aim of this research work was to develope a method of separation for plant extracts components using a planar gel electrophoresis. Estabilished method should provide characterization of tested samples for the presence of saponins. Conditions of electrophoretic separation were elaborated for extracts recived from various parts of five plant species: Glycine max, Aesculus hippocastanum, Medicago sativa, Chenopodium album and Chenopodium quinoa. Electrophoretic separation was perforemed with a 1%mas. agarose gel and sodium tetraborate solution, at concetration 12,5 mM, as a buffer. Volume of dosed samples was 20 μl. Electrophoresis was carried out at 150 V for 35 minutes. The concentration of the samples was individual for each of them. Developed method can be used as a tool for seperation and characterization of tested for saponins presence plant extracts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Elżbieta Macuga (FC) Barbara Elżbieta Macuga,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Opracowanie metody rozdzielania składników ekstraktów roślinnych z zastosowaniem planarnej elektroforezy żelowej
Supervisor
Iwona Głuch-Dela (FC/CAC) Iwona Głuch-Dela,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głuch-Dela (FC/CAC) Iwona Głuch-Dela,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Mariusz Pietrzak (FC/CMB) Mariusz Pietrzak,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
saponiny, rozdzielanie, planarna elektroforeza żelowa, ekstrakty roślinne
Keywords in English
saponins, separation, planar gel electrophoresis, plant extracts
Abstract in Polish
Saponiny to związki chemiczne występujące w wielu gatunkach roślin. Posiadają różnorodną budowę i rozmaite właściwości. Znajdują liczne zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Ze względu na to, istnieje potrzeba opracowywania nowych, skutecznych metod ich ekstrakcji i rozdzielania. Celem pracy było opracowanie metody rozdzielania składników ekstraktów roślinnych z wykorzystaniem planarnej elektroforezy żelowej. Stworzona metoda ma umożliwić charakteryzację badanych ekstraktów pod kątem obecności saponin. Opracowano warunki rozdzielania elektroforetycznego składników ekstraktów pozyskanych z różnych części pięciu gatunków roślin: Glycine max, Aesculus hippocastanum, Medicago sativa, Chenopodium album i Chenopodium quinoa. Rozdzielanie elektroforetyczne prowadzono w żelu agarozowym o stężeniu 1%mas., stosując roztwór tetraboranu sodu o stężeniu 12,5 mM jako bufor. Objętość dozowanych próbek wynosiła 20 μl. Elektroforezę prowadzono pod napięciem 150 V przez 35 minut. Stężenie ekstraktów było indywidualnie dobrane dla każdego z nich. Opracowana metoda może być wykorzystywana do rozdzielenia składników określonych ekstraktów roślinnych oraz pozwala na ich charakteryzację pod kątem obecności saponin.
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Macuga_Barbara_-_270193.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd2237081bb245cf9d0b308d91dc22fd/
URN
urn:pw-repo:WUTcd2237081bb245cf9d0b308d91dc22fd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page