Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła

Agnieszka Agata Kocząb

Abstract

Niniejsza praca dyplomowa jest projektem instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła typu solanka/woda. Praca została podzielona na trzy części: opis techniczny, obliczenia i dobór urządzeń. W opisie technicznym znajdują się informacje dotyczące zakresu pracy dyplomowej, założeń projektowych jak i przedmiot opracowania. W tej części umieszczono charakterystykę obiektu, w której określone zostały podstawowe informacje o nowo projektowanym domu, takie jak lokalizacja czy konstrukcja przegród budowlanych. Dodatkowo, przedstawiony został opis projektowanych rozwiązań technicznych zastosowanych w instalacji centralnego ogrzewania. W drugiej części projektu, przedstawiono metodykę obliczeń potrzebnych do zaprojektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zdefiniowano sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła U, projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewanych pomieszczeń oraz mocy układu ciepłej wody użytkowej. Obliczenia wykonano w programach Audytor Edu OZC oraz Audytor CO firmy Sankom. Trzecia część to szczegółowy opis doboru urządzeń w projektowanej instalacji centralnego ogrzewania m. in. grzejników, źródła ciepła, przewodów, armatury. Zestawienie wyników obliczeń, karty katalogowe oraz rysunki techniczne zostały przedstawione w załącznikach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Agata Kocząb (FEE) Agnieszka Agata Kocząb,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Instalacja centralnego ogrzewania; gruntowa pompa ciepła; źródło ciepła
File
  • File: 1
    Agnieszka_Kocząb_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14727

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc9451f9dd57452a930467928e1aca94/
URN
urn:pw-repo:WUTcc9451f9dd57452a930467928e1aca94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page