Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of the impact of water on the efficiency of aviation fuel combustion process in the flow of the stabilizer

Jakub Kowara

Abstract

The introduction presents the reasons, the history, and effects of the use of water in the combustion process. Afterwards, the reactions of formation of exhaust components were briefly described, focusing primarily on nitrogen oxides and carbon monoxide. It also presents the most commonly used methods of water supply and their effects confirmed by tests. At the end contains principles and purpose of the study. The second chapter is devoted to the calculation of the necessary data required for the experiment and for a comparative analysis of the results. It includes also the structure of the station, scheme of it's working and how it is controlled. The next chapter describes the tests carried out for the combustion of the fuel itself, modification of the combustion chamber and ultimately the use of direct injection of water. It also presents graphs with the results of the study. Then analyzes the measurements of temperature and emission of exhaust gas and comparing them with calculated values contained in the second chapter. Finally, conclusions drawn from the conducted experiments are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Kowara (FPAE) Jakub Kowara,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badania wpływu wody na efektywność procesu spalania paliwa lotniczego w przepływie za stabilizatorem korytkowym
Supervisor
Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66
Internal identifier
MEL; PD-3883
Reviewers
Mateusz Żbikowski (FPAE/IHE) Mateusz Żbikowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Bartosz Borowiak (FPAE/IHE) Bartosz Borowiak ,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
proces spalania, wtrysk wody, stabilizator, badanie
Keywords in English
combustion process, water injection, stabilizer, research
Abstract in Polish
We wprowadzeniu przedstawiono powody, historię oraz skutki wykorzystania wody w procesie spalania. Następnie krótko opisano reakcje tworzenia się składników spalin, skupiając się przede wszystkim na tlenkach azotu oraz tlenku węgla. Przedstawiono również najczęściej używane metody doprowadzenia wody oraz ich efekty, potwierdzone badaniami. Na koniec zamieszczono założenia i cel badania. Drugi rozdział poświęcony został wyliczeniu niezbędnych danych potrzebnych do wykonania doświadczenia oraz zrobienia analizy porównawczej z jego wynikami. Zamieszczono w nim również budowa stanowiska, schemat jego działania oraz sposób sterowania nim. W kolejnym rozdziale opisano przeprowadzone testy dla spalania samego paliwa, modyfikacji komory spalania i ostatecznie wykorzystania wtrysku bezpośredniego wody. Przedstawiono również zbiory wykresów z wynikami badania. Następnie dokonano analizy pomiarów temperatur i emisji składników spalin oraz porównanie ich z obliczonymi wartościami zawartymi w rozdziale drugim. Ostatecznie przedstawiono wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego doświadczenia.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa inĹĽynierska - Jakub Kowara.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14247

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc8e5912e92a4f6ea5366e2abee6fedc/
URN
urn:pw-repo:WUTcc8e5912e92a4f6ea5366e2abee6fedc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page