Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Online geographical maps editor using AJAX technology - graphical user interface based on SVG

Marek Grochowski

Abstract

In this thesis the conception of building geographical maps editor was introduced. Proposed solution is using client - server architecture. Client application requires only Internet browser with SVG vector graphic format support. The way of requirements realization for this type of applications by using available Internet technologies was ana]şzed. Making clear interface, achieving a maximum comfort and efficiency in map edition process was focused on. This thesis describes the need of implementing mechanisms which support cooperation between users in map creation process. To reach this goal the way of calculation and visualization of “uncertainty in geographical information” was proposed. AJAX technology is the core element of the solution. AJAX mechanism and the way of using it was described in this thesis too.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Grochowski (FEIT/ICS) Marek Grochowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Edytor map geograficznych online wykorzystujący technologię AJAX — interfejs użytkownika SVG
Supervisor
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000818
Keywords in Polish
edytor map geograficznych, geograficzne mapy wektorowe, AJAX, SVG
Keywords in English
geographical maps editor, vector geographical maps, AJAX, SVG
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono koncepcję budowy internetowego edytora map geograficznych. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje architekturę klient — serwer. Aplikacja kliencka wymaga jedynie przeglądarki internetowej wspierającej standard grafiki wektorowej SVG. W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania dostępnych technologii internetowych, aby zrealizować wszystkie wymagania stawiane tego typu aplikacjom. Skoncentrowano się na stworzeniu przejrzystego interfejsu, osiągnięciu maksymalnej wygody i efektywności w procesie edycji map. Opisano także potrzebę implementacji mechanizmów wsparcia procesu współpracy między użytkownikami. W tym celu zaproponowano system przechowywania i wizualizacji ,,niepewnych informacji geograficznych”. Serce rozwiązania stanowi technologia AJAX, której mechanizm i sposób użycia także opisano w pracy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc8ac7b2b5ad4a5992958bc486c7ddde/
URN
urn:pw-repo:WUTcc8ac7b2b5ad4a5992958bc486c7ddde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page