Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical-economic analysis of heat source choice in a single-family building

Piotr Panasiuk

Abstract

This graduate work concerns comparative analysis of various heat sources with the aim of checking the best possible system in terms of investment cost and meeting the rules of building act specifications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Panasiuk (FEE) Piotr Panasiuk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczno - ekonomiczna wyboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
efektywność energetyczna, źródło ciepła, paliwo, sprawność, koszty eksploatacyjne, nakłady inwestycyjne, odnawialne źródło energii, konwencjonalne źródło energii, ustawa o efektywności energetycznej
Keywords in English
efficient energy use, heat source, fuel, efficiency, energy costs, investment outlays, renewable energy source, conventional energy source, Efficient Energy Use act
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy analizy porównawczej różnych źródeł ciepła w celu znalezienie optymalnego rozwiązania pod względem inwestycyjnym oraz spełnienia obecnie obowiązujących wymagań warunków technicznych.
File
  • File: 1
    269663_inz_piotr_panasiuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25841

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc87b11696fe4765b1ccc63b192faa83/
URN
urn:pw-repo:WUTcc87b11696fe4765b1ccc63b192faa83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page