Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the mixer module software for the gas system of the TOF/MPD detector

Angelika Kwiatek

Abstract

This thesis focuses on the software of the mixer module which is responsible for composing the gas mixture for the TOF system (Time-of-Flight) in the MPD detector (Multi-Purpose Detector). This detector is main part of the NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) experimental complex, which will be used to study dense baryon matter. Understanding its properties is important for expanding knowledge about elementary particles, described by the Standard Model. Special attention was devoted to the gas control system, describing its purpose, modules and operation. The Mixer module is responsible for mixing the gases in the appropriate ratio, for which the project was presented with the diagram, possible modes of operation and the realization of workplace at the Joint Institute for Nuclear Research. The software was written in the graphic language in LabVIEW using the Real-Time Module add-on. It consists of two parts - first is a controller which provides automated system operation. The second part is the user interface, displaying the system status, monitored physical quantities and allowing the operator to control the system by sending commands. In addition, the data is saved in a text file. At the end the thesis and effects have been summarized taking into account that the project can be developed and modified in the future depending on the needs of the experiment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Angelika Kwiatek (FP) Angelika Kwiatek,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Przygotowanie oprogramowania sterującego modułem miksera systemu gazowego detektora TOF/MPD
Supervisor
Daniel Dąbrowski (FP) Daniel Dąbrowski,, Faculty of Physics (FP)
Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Faculty of Physics (FP)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Janik (FP/NPD) Małgorzata Janik,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Daniel Dąbrowski (FP) Daniel Dąbrowski,, Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Moduł miksera, Mixer, TOF, Time-of-Flight, MPD, Multi-Purpose Detector, detektor gazowy, sterowanie przepływem
Keywords in English
Mixer module, Mixer, TOF, Time-of-Flight, MPD, Multi-Purpose Detector, gas detector, flow control
Abstract in Polish
Praca skupia się na oprogramowaniu modułu miksera odpowiedzialnego za komponowanie mieszanki gazowej dla układu TOF (Time-of-Flight) w detektorze MPD (Multi-Purpose Detector). Detektor ten jest jednym z elementów kompleksu eksperymentalnego NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), który posłuży badaniu gęstej materii barionowej. Poznanie jej właściwości jest istotne ze względu na pogłębianie wiedzy o cząstkach elementarnych, opisywanych przez obowiązujący Model Standardowy. Szczególną uwagę poświęcono układowi sterowania środowiskiem gazowym, opisując jego cel, moduły oraz działanie. Za mieszanie gazów w odpowiednich proporcjach odpowiada moduł Mixer, dla którego przedstawiono projekt wraz ze schematem, możliwe tryby pracy oraz realizację stanowiska w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych. Oprogramowanie zostało napisane w języku graficznym w LabVIEW z wykorzystaniem dodatku Real-Time Module. Składa się z dwóch części – pierwszą jest sterownik zapewniający zautomatyzowaną pracę układu. Druga część to interfejs użytkownika, informujący o stanie systemu, monitorowanych wielkościach fizycznych oraz pozwalający operatorowi na kontrolę układu poprzez wydawanie poleceń. Dodatkowo dane są zapisywane w pliku tekstowym. Na koniec podsumowano pracę oraz jej efekty z zaznaczeniem, że projekt może być rozwijany i modyfikowany w przyszłości w zależności od potrzeb eksperymentu.
File
  • File: 1
    274402_Angelika_Kwiatek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27196

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc841ffdd0ad4d76a6333e34046e2816/
URN
urn:pw-repo:WUTcc841ffdd0ad4d76a6333e34046e2816

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page