Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept for Urban Development and Regeneration of Zakłady Przemysłu Tłuszczowego in Warsaw

Ewa Zofia Bronisz

Abstract

The foundation of the project was to present concept for urban development and regeneration of 30 – hectare postindustrial area located in Warsaw, Targówek district. This area is mainly associated with long – standing activity of Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. In truth, it was situated only on ¼ of surface and the rest of area was destined not only for other manufactories, but also for services and housing facilities. The liquidation of Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, simultaneous development of storage and service functions and preservation of greenfield sites resulted in developing a comprehensive urban concept of area situated in the triangle area between Radzymińska street, Rozwadowskiego street and railway premises. In order to know the development conditions of this area, there was accomplished its urban inventory and recognized communication and environmental connections in the scale of Targówek district. Based on development conditions it was assumed that the area will be characterized by multifunctional land use for which it was presented a detailed programm and
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Zofia Bronisz (FGC) Ewa Zofia Bronisz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłych Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie
Supervisor
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania, Targówek, zakłady przemysłowe
Keywords in English
concept, Targówek, manufactories
Abstract in Polish
Założeniem pracy było przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego 30 – hektarowego poprzemysłowego obszaru położonego w Warszawie, w dzielnicy Targówek. Obszar ten jest przede wszystkim kojarzony z wieloletnią działalnością Zakładów Przemysłu Tłuszczowego. W rzeczywistości zakłady działały na zaledwie ok. ¼ jego powierzchni, a pozostała część badanego obszaru była przeznaczona na inne zakłady przemysłowe, a także na obiekty usługowe i mieszkaniowe. Likwidację Zakładu Przemysłu Tłuszczowego i równoczesny rozwój na badanym obszarze funkcji magazynowych i usługowych, przy utrzymujących się jeszcze terenach niezagospodarowanych, przyjęto jako zasadne do opracowania całościowej koncepcji urbanistycznej obszaru zawartego w trójkącie pomiędzy ulicą Radzymińską i Rozwadowskiego a terenem kolejowym. W celu poznania uwarunkowań zagospodarowania tego obszaru, wykonano jego inwentaryzację urbanistyczną i rozpoznano powiązania komunikacyjne i przyrodnicze w skali dzielnicy Targówek. Na podstawie zbadanych uwarunkowań rozwojowych przyjęto, że obszar charakteryzować będzie wielofunkcyjne zagospodarowanie, dla którego przedstawiono szczegółowy program oraz zaprojektowano odpowiedni układ zabudowy.
File
  • File: 1
    249949.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4020

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc4e2cfd4a22401bb16690f8dd14257e/
URN
urn:pw-repo:WUTcc4e2cfd4a22401bb16690f8dd14257e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page