Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym

Katarzyna Rudziecka

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Rudziecka (FEE) Katarzyna Rudziecka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
10
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt instalacji centralnego ogrzewania, budynek wielorodzinny, instalacja, grzejniki, osprzęt i armatura, pompa obiegowa, dobór zamkniętego naczynia wzbiorczego, regulacja instalacji, instalacja wodna z rozdziałem dolnym
Keywords in English
central heating installation design, multi-family building, installation, radiators, fittings and fittings, circulation pump, selection of a closed expansion vessel, installation regulation, water installation with bottom section
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Opracowanie obejmuje opis techniczny, załączniki z wynikami obliczeń wykonanych w programach Audytor OZC i Audytor CO oraz karty katalogowe dobranych urządzeń, a także rysunki. Projekt rozpoczęto od wykonania obliczeń w programie Audytor OZC – określono współczynniki przenikania ciepła przegród i sprawdzono ich zgodność z obowiązującymi normami. Następnie wykonane zostały obliczenia obciążenia cieplnego budynku. Kolejnym krokiem było zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy programu Audytor CO. Dobrano odpowiedniej wielkości grzejniki, średnicę przewodów i armaturę wraz z jej wstępną nastawą. Zaprojektowana instalacje C.O. jest instalacją wodną, pompową, dwururową, z rozdziałem dolnym pracującą w układzie zamkniętym. Czynnik grzewczy przesyłany jest przewodami prowadzonymi w układzie poziomym rozdzielaczowo-trójnikowym. Załączony opis techniczny zawiera informacje na temat prawidłowego wykonania instalacji. Opracowanie projektowe obejmuje także dobór naczynia wzbiorczego oraz pompy obiegowej.
File
  • File: 1
    Katarzyna Rudziecka - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12929

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc10ed0d6dfe490794d9069eda304f65/
URN
urn:pw-repo:WUTcc10ed0d6dfe490794d9069eda304f65

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page