Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological and applied properties of hardening slurries with fly ash from black coal combustion

Łukasz Paweł Bieliński

Abstract

Thesis topic is technological and applied properties of hardening slurries with fly ash from black coal combustion. They may be used for execution of slurry walls or construction of cut-off walls. The purpose of the thesis was to specify the composition of test suspension accordingly to the requirements and to evaluate the additive such as fly ash from Elektrownia Kozienice. At the beginning of the thesis the basic information about hardening slurries and its components i.e. bentonite, cement and fly ash is presented. Then it was explained how the selected recipes for further studies were chosen. In the following chapters testing methods were described. The range of the studies of liquid slurries included: volumetric density, contractual viscosity and 24 hours water setting, and of hardened slurries: hydraulic permeability, compressive strength and tensile strength. The hardened slurries were tested after 28 or 56 days of curing. The following paper presents results of studies comprising tables and graphs. Also presents detailed analysis of results and formulated conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Paweł Bieliński (FEE) Łukasz Paweł Bieliński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Właściwości technologiczne i użytkowe zawiesin twardniejących z udziałem popiołu lotnego z węgla kamiennego
Supervisor
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zawiesina twardniejąca, bentonit, popiół lotny, węgiel kamienny
Keywords in English
hardening slurries, bentonite, fly ash, black coal
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest określenie wybranych właściwości technologicznych i użytkowych zawiesin twardniejących opisanych w temacie pracy. Można je stosować przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz konstrukcji przesłon przeciwfiltracyjnych. Celem pracy było określenie składów badanych zawiesin, aby spełniały one stawiane im wymagania oraz ocena przydatności dodatku, którym był popiół lotny z Elektrowni Kozienice. Na początku pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zawiesin twardniejących oraz poszczególnych składników wykorzystanych do wykonania badanej zawiesiny, tj. bentonitu, cementu oraz popiołu lotnego. Następnie opisano wybór receptur do dalszych badań. W kolejnych rozdziałach przedstawiono teorię dotyczącą wykonanych badań. Zakres badań obejmował określenie dla zawiesiny płynnej: gęstości objętościowej, lepkości umownej i odstoju dobowego wody. Natomiast dla zawiesiny stwardniałej określono przepuszczalność hydrauliczną oraz wytrzymałości: na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu. Zawiesinę stwardniałą przebadano po 28 i 56 dniach twardnienia. W dalszej części pracy inżynierskiej przedstawiono wyniki badań w postaci tablic oraz wykresów. Przedstawiono również szczegółową analizę uzyskanych wartości i sformułowano wnioski.
File
  • File: 1
    Łukasz_Bieliński_s243511.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13685

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcbf26340cf0340c4918e2c4e34d25755/
URN
urn:pw-repo:WUTcbf26340cf0340c4918e2c4e34d25755

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page