Multimedia Museum — Example of Use of the Oracle Database 11g Multimedia Feature

Barbara Drynkowska

Abstract

Museum is an institution which is gathering goods of the national heritage. One of the primary goals of the museum is to present it in an attractive fashion. Modern technologies allows museums to satisfy visitors’ expectations. That is why diverse multimedia are being used while designing exhibitions. This paper presents the ways in which multimedia technologies can be used by museums. It also outlines the process of digitalization of its collections and the standards of describing digital resources. The subject of research is the Oracle Database 1 lg. It offers many features aiding the process of developing and maintaining internet multimedia application, as well as mechanisms of storing, describing and processing multimedia. As a part of the thesis, a prototype of the multimedia museum using the Oracle 1 lg database was created and an analysis of capabilities offered by the Oracle Database server regarding multimedia was performed.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Barbara Drynkowska (FEIT / IN)
Barbara Drynkowska,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishMultimedialne muzeum — przykład wykorzystania możliwości multimedialnych Oracle Database 11g
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2010
Keywords in PolishOracle Multimedia, multimedialne bazy danych, multimedia, muzeum multimedialne
Keywords in EnglishOracle Multimedia, multimedia database, multimedia
Abstract in PolishMuzeum jest instytucją gromadzącą dobra dziedzictwa historycznego. Jednym z podstawowych zadań muzeum jest prezentacja tych zbiorów w atrakcyjnej formie. Współczesna technika multimedialna umożliwia instytucjom muzealnym spełnienie oczekiwań stawianych przez widza- Projektując ekspozycje stosuje się więc różnorodne multimedia. Praca prezentuje sposoby wykorzystania technologii multimedialnych przez muzeum, opisuje również proces digitalizacji zbiorów muzealnych oraz wymienia standardy opisu cyfrowych zasobów muzeum. Przedmiotem badań jest baza danych Oracle lig. Oferuje ona wiełe funkcji wspomagających proces tworzenia i utrzymywania multimedialnej aplikacji internetowej, ponadto zapewnia mechanizmy składowania, opisu i przetwarzania mułtimediów. W ramach pracy stworzono prototyp muzeum multimedialnego z wykorzystaniem Oracle lig, oraz dokonano analizy możliwości multimedialnych Oracle Database, a w szczególności cechy tego serwera znanej pod nazwą Oracle Multimedia.

Get link to the record

Back