Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Merger of infrastructure a key instrument repair of land cut construction of roads expressway on the example of the village Gadka

Aneta Anna Bieńkowska

Abstract

The paper presents the need for merges in areas affected by the construction of linear investment. We analyzed the impact of the planned expressway S17 on land adjacent and shows the benefits of performing merges infrastructure as a tool to repair disorganized agricultural space. The subject of evaluation were data files concerning land plots and farms village Gadka. After analyzing the impact of linear investment on area in the immediate vicinity of the planned investment there were made an attempt to organize the disorganized spatial structure by merging infrastructure and related development of post-merger administration. Cut through the expressway Gadka village area characterized by unfavorable spatial structure, including the creation of plots without access to transport routes farm. Preparation and implementation of linear investment in the impact area of road shows positive change on the development of agricultural activity and a positive impact on the standard of living of the population.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Anna Bieńkowska (FGC) Aneta Anna Bieńkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Scalenia infrastrukturalne jako narzędzia naprawcze gruntów przeciętych budowaną drogą ekspresową na przykładzie obrębu wsi Gadka
Supervisor
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
scalenia infrastrukturalne, inwestycja liniowa, struktura przestrzenna gruntów
Keywords in English
merger of infrastructure investment, linear investments, land spatial structure
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono potrzebę przeprowadzania scaleń na terenach objętych procesem budowy inwestycji liniowej. Poddano analizie oddziaływanie projektowanej drogi ekspresowej S17 na tereny przylegle oraz przedstawiono korzyści wynikające z przeprowadzania scaleń infrastrukturalnych, jako narzędzia naprawczego zdezorganizowanej przestrzeni rolniczej. Ocenie poddano zbiory danych o działkach i gospodarstwach obrębu wsi Gadka. Po analizie oddziaływania inwestycji liniowej na tereny w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją dokonano próby uporządkowania zdezorganizowanej struktury przestrzennej poprzez scalenia infrastrukturalne oraz związane z nimi zagospodarowanie poscaleniowe. Przecięty drogą ekspresową obszar wsi Gadka charakteryzował się niekorzystną strukturą przestrzenną, w tym powstanie działek bez dostępu do dróg transportu rolnego. Przygotowanie oraz realizacja scaleń infrastrukturalnych w obszarze oddziaływania dróg ukazuje korzystną zmianę na rozwój rolniczej działalności gospodarczej oraz pozytywny wpływ na poziom życia ludności.
File
  • File: 1
    Aneta_Bieńkowska_GiK-Inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15220

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcbd653ff27f1487196c4fc7d9fd708f1/
URN
urn:pw-repo:WUTcbd653ff27f1487196c4fc7d9fd708f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page