Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kubiczne funkcje sklejane i ich zastosowanie

Przemysław Kopka

Abstract

Celem tej pracy będzie opisanie kubicznych funkcji sklejanych klasy $C^1$ i $C^2$ poprzez funkcje bazowe i wyznaczenie algorytmów numerycznych związanych z zastosowaniem tych funkcji do typowych zagadnień numerycznych takich jak interpolacja i aproksymacja średniokwadratowa. W tej pracy zostaną wyznaczone współczynniki funkcji bazowych przestrzeni funkcji sklejanych dla dowolnego podziału odcinka. We wstępie teoretycznym zostanie opisany schemat tworzenia układu równań, które wyznaczają współczynniki funkcji przybliżającej w bazie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Przemysław Kopka (FMIS) Przemysław Kopka,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Supervisor
Adam Grabarski (FMIS/DACSCM) Adam Grabarski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
, Matematyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alicja Smoktunowicz (FMIS/DACSCM) Alicja Smoktunowicz,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Adam Grabarski (FMIS/DACSCM) Adam Grabarski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
Kubiczne funkcje sklejane, interpolacja, aproksymacja, macierz Grama.
File
  • File: 1
    praca_lic_237449.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7484

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb99490585f04093b636c15aef0095d8/
URN
urn:pw-repo:WUTcb99490585f04093b636c15aef0095d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page