Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of rebuilding the intersection of the poviat road Pruszkowska with communal roads Jeżynowa, Topolowa and Działkowa streets in Strzeniówka, Poland

Magdalena Izabela Bocian

Abstract

The subject of this work is the analysis of the possibility of reconstructing the intersection of the poviat road Pruszkowska in Strzeniówka, Poland with Jeżynowa, Działkowa and Topolowa streets and the assessment of a new solution improving the safety conditions at the intersection. The first stage of the thesis was obtaining all necessary data on the existing state. The map and information about accidents at the intersection were obtained, traffic measurements were taken and photographic documentation was made, archival data about project works in the area of the study were collected and the existing traffic organization was reconstructed. After analyzing all the collected data regarding the existing condition, it was found that reconstruction of the intersection is necessary, especially due to the need to improve road safety. Then, four variants of rebuilding the intersection were proposed, so that after analyzing each of them and comparing them according to the accepted criteria, choose the most favorable option. For the most favorable variant, the traffic conditions were assessed and it was found that the chosen variant of the reconstruction of the intersection, consisting in the construction of a small 4-inlet roundabout, ensures safety and comfort for all road users. For the final variant, a conceptual design was also implemented, including a road situational plan, a permanent traffic organization and a characteristic cross-section.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Izabela Bocian (FCE) Magdalena Izabela Bocian,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Pruszkowskiej z drogami gminnymi ulicami Jeżynową, Topolową i Działkową w Strzeniówce
Supervisor
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
76+załączniki
Internal identifier
DIL-5529
Reviewers
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
przebudowa, skrzyżowanie, drogi, warianty, analiza, projekt
Keywords in English
reconstruction, intersection, road, variant, analysis, project
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Pruszkowskiej w Strzeniówce z drogami gminnymi ulicami Jeżynową, Działkową i Topolową oraz ocena wprowadzenia nowego rozwiązania drogowego poprawiającego warunki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. W celu wykonania opracowania zebrano wszystkie możliwe dane o stanie istniejącym. Uzyskano mapę zasadniczą i informacje o wypadkach na skrzyżowaniu, przeprowadzono pomiary ruchu drogowego oraz wykonano dokumentację fotograficzną, zgromadzono archiwalne dane o pracach projektowych w rejonie opracowania oraz odtworzono istniejącą organizację ruchu. Po zanalizowaniu wszystkich zebranych danych dotyczących stanu istniejącego stwierdzono, że przebudowa skrzyżowania jest potrzebna, szczególnie ze względu na konieczność poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie zaproponowano cztery warianty przebudowy skrzyżowania, aby po analizie każdego z nich i porównaniu ich według przyjętych kryteriów wybrać najkorzystniejszy wariant. Dla najkorzystniejszego wariantu oceniono warunki ruchu i stwierdzono, że wybrany wariant przebudowy skrzyżowania, polegający na budowie małego ronda 4-wlotowego, zapewnia bezpieczeństwo i komfort wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Dla ostatecznego wariantu wykonano także projekt koncepcyjny, zawierający drogowy plan sytuacyjny, stałą organizację ruchu oraz przekrój charakterystyczny.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska-Bocian_Magdalena-243518.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32093

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb622d7f62854ff295f5f058f145593e/
URN
urn:pw-repo:WUTcb622d7f62854ff295f5f058f145593e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page