Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of automatic trains management in the Warsaw Metro

Aleksandra Modrzejewska

Abstract

The purpose of the present paper is to demonstrate the concept of upgrading II line of the Warsaw Metro to full automation. It shows the standardisation conditions related to the execution of the procedure and the readiness of automatic trains control system and the safety systems with which the existing metro line is equipped. The preliminary part of the work is devoted to the issue of automatic train control systems, their distribution and characteristics. A review of the standards defining the requirements for CBCT systems and standards defining the requirements for a high level of systems security and functional requirements that apply for each grade of the metro automation. In the following part of this work present the current situation metro systems in the world - UTO metro participation today and expected outlook for the coming years. Next, on the basis of the global automated metro the analysis of line SOP-3 system, used for traffic at Warsaw Metro and working on a line forming systems UGTMS, is made. The concluding paragraph includes the concept of a fully automated II line of the Warsaw Metro. It contains basic systems and interfaces that metro line should be retrofitted to move without a driver safely and effectively.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Modrzejewska (FT) Aleksandra Modrzejewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja automatycznego prowadzenia pociągów w Metrze Warszawskim
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
UTO, CBTC, SOP-3, UGTMS, II linia Metra Warszawskiego
Keywords in English
UTO, CBTC, SOP-3, UGTMS, II line the Warsaw Metro
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu zarysowanie koncepcji rozszerzenia II linii Metra Warszawskiego do sterowania całkowicie automatycznego. Przedstawiono uwarunkowania normalizacyjne związane z realizacją takiego zabiegu oraz gotowość systemu automatycznej kontroli pociągu i systemów zapewniających bezpieczeństwo w jakie obecnie jest wyposażona linia metra. W pierwszej części pracy przedstawiona została problematyka systemów automatycznego sterowania pociągami, ich podział i charakterystyka. Dokonano przeglądu standardów określających wymagania dla systemów CBTC i norm określających wymagania dotyczące systemów wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a także wymagania funkcjonalne, które obowiązują dla każdego stopnia automatyzacji metra. W kolejnej części poniższej pracy przedstawiona została obecna sytuacja systemów metra na świecie – udział metra UTO dziś oraz przewidywane prognozy na kolejne lata. Na podstawie światowych automatycznych linii metra dokonana została analiza systemu SOP-3 stosowanego do prowadzenia ruchu w Metrze Warszawskim, taboru oraz współpracujących na linii systemów tworzących UGTMS. Finalizacja przedstawionego tematu obejmuje utworzenie koncepcji całkowicie zautomatyzowanej II linii Metra Warszawskiego - podstawowe systemy i interfejsy w jakie należy doposażyć linię metra, aby ruch bez maszynisty mógł być prowadzony w sposób bezpieczny i efektywny.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb58e30a062b4ce1ac96f16e6a4d4789/
URN
urn:pw-repo:WUTcb58e30a062b4ce1ac96f16e6a4d4789

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page