Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application for recognition and translation of text

Paulina Szwed

Abstract

The aim of this thesis is to design and implement a mobile application for text recognition and translation. This thesis provides a description of theoretical basics related to optical characted recognition and machine translation. It also describes artifficial inteligence models that are used in those areas, focusing on artifficial neural networks. This thesis also depicts realization of the task and contains characterization of every component building the application. It also presents results of conducted tests. At the end of this thesis there is a summary that describes possible further enhancements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Szwed (FEIT/ICS) Paulina Szwed,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilna aplikacja do rozpoznawania i tłumaczenia tekstu
Supervisor
Paweł Zawistowski (FEIT/ICS) Paweł Zawistowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
94/19 (2687)
Reviewers
Paweł Zawistowski (FEIT/ICS) Paweł Zawistowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, optyczne rozpoznawanie znaków, tłumaczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe, Tesseract, Google Neural Machine Translation System
Keywords in English
mobile application, optical character recognition, machine translation, artificial neural networks, Tesseract, Google Neural Machine Translation System
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji mobilnej do rozpoznawania i tłumaczenia tekstu. Praca zawiera opis zagadnień teoretycznych związanych z tematami optycznego rozpoznawania znaków oraz tłumaczenia maszynowego. Opisuje również metody z zakresu sztucznej inteligencji, które te dziedziny wykorzystują, szczególną uwagę poświęcając sztucznym sieciom neuronowym. W pracy przedstawiony jest sposób realizacji zadania z omówieniem wszystkich wchodzących w skład aplikacji komponentów oraz wyniki przeprowadzonych na niej testów. Na końcu znajduje się podsumowanie zawierające możliwe dalsze kierunki rozwoju aplikacji.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Paulina_Szwed.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35854

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb4ba1aa752348b992ec1cbece78ebae/
URN
urn:pw-repo:WUTcb4ba1aa752348b992ec1cbece78ebae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page