Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis, proposing improvements and selection of regeneration exchangers for the SST600 heat turbine

Dawid Wójtowicz

Abstract

The diploma thesis "Analysis, proposing improvements and selection of regeneration exchangers for the SST600 heat turbine" was made in order to analyze the modifications that can be applied in connection with the planned replacement of the heat regeneration system at a heating turbine in the Siekierki Heat and Power Plant located in Warsaw. At the beginning, the theoretical knowledge related to heat exchange was presented and the formulas used in calculations of heat exchangers were derived. The types of exchangers currently used and the differences in their operation have also been described. After the theoretical introduction, the structure of the Siekierki Heat and Power Plant and the equipment working there were presented. The results achieved by the plant are also added. The next step was to focus on the purpose of the work, i.e. an analysis of the current Tz-10 SST600 turbine regeneration system and problems occurring in it was carried out. For occurring problems, possible ways to solve them were presented. After a theoretical description of possible modifications and possible effects of their introduction, models of the current system and system with proposed changes was created. These models were made using GE Gatecycle software. The results obtained were analyzed and after taking into account the anticipated costs and possible problems, a summary opinion of the submitted proposals was issued.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Wójtowicz (FPAE) Dawid Wójtowicz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza, zaproponowanie usprawnień i dobór wymienników regeneracyjnych dla turbiny ciepłowniczej SST600
Supervisor
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
50
Internal identifier
MEL; PD-4944
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marcin Wołowicz (FPAE/IHE) Marcin Wołowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
SST600 układ regeneracji wymiennik regeneracyjny turbina ciepłownicza
Keywords in English
SST600 regeneration system regeneration heat exchanger heating turbine
Abstract in Polish
Praca dyplomowa „Analiza, zaproponowanie usprawnień i dobór wymienników regeneracyjnych dla turbiny ciepłowniczej SST600.” została wykonana w celu przeanalizowania modyfikacji, które można zastosować w związku z planowaną wymianą układu regeneracji ciepła przy turbinie ciepłowniczej pracującej w Elektrociepłowni Siekierki zlokalizowanej w Warszawie. Na wstępie przedstawiona została wiedza teoretyczna związana z wymianą ciepła i wyprowadzone zostały wzory wykorzystywane przy obliczeniach pracy wymienników ciepła. Opisane zostały również rodzaje obecnie wykorzystywanych wymienników i różnice w ich działaniu. Po wstępie teoretycznym ukazana została struktura działania Elektrociepłowni Siekierki i urządzenia w niej pracujące. Dodane zostały również wyniki jakie osiąga obecnie zakład. Następnym krokiem było skupienie się na celu pracy, tj. przeprowadzona została analiza obecnego układu regeneracji turbiny Tz-10 SST600 i problemów w nim występujących. Dla występujących problemów przedstawione zostały możliwe sposoby ich rozwiązania. Po teoretycznym opisie możliwych modyfikacji i możliwych efektów ich wprowadzenia utworzone zostały modele obecnie występującego układu jak i układu z proponowanymi zmianami. Modele te zostały wykonane z wykorzystaniem oprogramowania GE Gatecycle. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane i po wzięciu pod uwagę przewidywanych kosztów i możliwych problemów została wydana opinia podsumowująca przedstawione propozycje.
File
  • File: 1
    Dawid_Wójtowicz_266678-_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31172

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb3b98d574724095a63527676aff00aa/
URN
urn:pw-repo:WUTcb3b98d574724095a63527676aff00aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page