Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation and characterisation of nanoporous TiO2 layer on a Ti-24Nb-4Zr-8Sn alloy

Agnieszka Rypina

Abstract

Titanium has been used in medicine for many years. However, recent research shows that it can induce an allergic reactions on the implant – bone interface. Also the release of titanium ions into the human body is possible. In order to reduce these negative effects, various modifications of the surface of titanium was proposed. In this work, nanoporous TiO2 layer on a titanium alloy was produced in the anodic oxidation process. Next, the calcium – phosphate layer was deposited in incubation process in simulated body fluid. The layers was characterise in terms of their morphology, phase and chemical structure. The proposed titanium surface modification procedure may be a promising method for fabricating new materials for biomedical applications, which can significantly improve the integration of implant with tissue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Rypina (FMSE) Agnieszka Rypina,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytwarzanie i charakterystyka nanorurek TiO2 na stopie Ti-24Nb-4Zr-8Sn
Supervisor
Małgorzata Lewandowska (FMSE/DMD) Małgorzata Lewandowska,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002062
Reviewers
Wojciech Święszkowski (FMSE/DMD) Wojciech Święszkowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Małgorzata Lewandowska (FMSE/DMD) Małgorzata Lewandowska,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
nanorurki TiO2, stopy tytanu β, biomateriały, elektrochemiczna anodyzacja tytanu.
Keywords in English
TiO2 nanotubes, titanium β-alloys, biomaterials, electrochemical anodization of titanium
Abstract in Polish
Tytan od wielu lat był wykorzystywany w medycynie. Jednak ostatnie badania wykazują, że może on wywoływać efekt metalozy oraz reakcje okołowszczepowe na granicy implant – kość. Możliwa jest również resorpcja jonów tytanowych do ludzkiego organizmu i obluzowanie się implantu. W celu uniknięcia negatywnych skutków operacji, stosuje się różne modyfikacje powierzchni tytanowych. W niniejszej pracy opisano wytwarzanie na powierzchni stopu tytanu o strukturze β, nanoporowatych struktur tlenkowych w procesie utleniania anodowego oraz osadzanie na ich powierzchni warstw wapniowo – fosforanowych w procesie długotrwałej inkubacji próbek w sztucznym płynie fizjologicznym – SBF. Zaproponowane modyfikacje powierzchni są obiecujące w zakresie wytwarzania nowej generacji biomateriałów, które mogą w znaczący sposób poprawić integrację implantu z żywą tkanką.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska A.Rypina.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8062

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb17c68551f6482da183ccf03a1a6457/
URN
urn:pw-repo:WUTcb17c68551f6482da183ccf03a1a6457

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page