Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka i wykorzystanie roślinności do unieszkodliwiania ścieków wraz z koncepcją rozwiązań i zastosowaniem wierzby wiciowej

Bogumiła Cholewińska-Socha

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bogumiła Cholewińska-Socha Bogumiła Cholewińska-Socha,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
unieszkodliwianie ścieków, wpływ roślinności
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest charakterystyka i wykorzystanie roślinności do unieszkodliwiania ścieków. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaurowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest charakterystyka i wykorzystanie roślinności do unieszkodliwiania ścieków wraz z koncepcją rozwiązań i zastosowaniem wierzby wiciowej.
File
  • File: 1
    Bogumiła Cholewińska - Socha.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb0f43be5b15411a81461db7c19bc59e/
URN
urn:pw-repo:WUTcb0f43be5b15411a81461db7c19bc59e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page