Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

TIR transport project on special railway platforms

Krystian Jarosławski

Abstract

The diploma presents concept of a project which realizes TIR transport on special railway platforms. Thesis directly touches on the subject of intermodal transport in Poland which is related to many various engineering and economic aspects. In the initial part of the work general characteristics were made regarding the transport of goods by means of road transport, its competitiveness was assessed and the transport needs were identified. Both the positive and negative aspects resulting from the cooperation between road and rail transport were described and compared, also, the diploma focus on the risk which is related to the impact of trucks on the natural environment. The general characterization of selected intermodal technologies were made, the concepts of the TIR transport project on special railway platforms were designed and analyzed, which is the culmination of the diploma thesis. The design concept was based on a technical drawing made in the AutoCad program, thesis is also enriched with the visualization of the wagon load processes made in the SolidWorks program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Jarosławski (FT) Krystian Jarosławski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt transportu TIR-ów na specjalnych platformach kolejowych
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Michał Opala (FT/DCFTE) Michał Opala,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport intermodalny, transport drogowy, transport kolejowy, przeładunek poziomy.
Keywords in English
intermodal transport, road transport, railway transport, horizontal transshipment.
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej zaprezentowano projekt transportu TIR-ów na specjalnych platformach kolejowych. Niniejsza praca dotyka bezpośrednio tematyki transportu intermodalnego w Polsce oraz wiążących się z nią aspektów inżynieryjno-ekonomicznych. We wstępnej części pracy dokonano ogólnej charakterystyki dotyczącej przewozu towarów przy pomocy transportu drogowego, oceniono jego konkurencyjność oraz dokonano identyfikacji potrzeb przewozowych w Polsce. Przybliżono zarówno pozytywne aspekty wynikające ze współpracy transportu drogowego z kolejowym, jak również zagrożenia będące skutkiem bezpośredniego oddziaływania eksploatacji pojazdów ciężarowych na środowisko naturalne. Dokonano ogólnej charakterystyki wybranych technologii intermodalnych, zaprojektowano oraz poddano analizie koncepcje projektu transportu TIR-ów na specjalnych platformach kolejowych, która jest zwieńczeniem pracy dyplomowej. Koncepcja projektu powstała w oparciu o rysunku techniczne wykonane w programie AutoCad, praca jest również wzbogacona o wizualizacje procesów ładunkowych wagonu wykonanych w środowisku SolidWorks.
File
  • File: 1
    Jaroslawski.Krystian.2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31769

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcaf3d6a4703f4beaba812c9e68f041c2/
URN
urn:pw-repo:WUTcaf3d6a4703f4beaba812c9e68f041c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page