Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software for auralization of enclosed spaces – design and implementation

Kacper Kosikowski

Abstract

The main purpose of this thesis was to create an application that will allow binaural simulation of enclosed-spaces. This work describes the state-of-the-art of simulation methods for sound in enclosed spaces, discusses the issue of binaural simulation, explains basics of acoustics, geometry and digital signal processing that are fundamental for implementing a deterministic ray-tracing application for binaural room simulation. Most important algorithms are explained and example final application's results are shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kacper Kosikowski (FEIT) Kacper Kosikowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i realizacja oprogramowania do auralizacji dźwięku w pomieszczeniu zamkniętym
Supervisor
Marcin Lewandowski (FEIT/IRMT) Marcin Lewandowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Sypniewski (FEIT/IRMT) Maciej Sypniewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Lewandowski (FEIT/IRMT) Marcin Lewandowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
auralizacja, akustyczna wirtualna rzeczywistość, symulacja binauralna, akustyka geometryczna, metoda śledzenia promieni, metoda źródeł pozornych, metoda hybrydowa
Keywords in English
auralization, acoustic virtual reality, binaural simulation, geometrical acoustics, ray-tracing method, image sources method, hybrid ray-tracing method
Abstract in Polish
Treść niniejszej pracy dyplomowej przybliża tematykę binauralnej symulacji pomieszczeń zamkniętych poprzez opis metod stosowanych w modelowaniu i symulacji akustycznej wirtualnej rzeczywistości, oraz zawiera dokładny opis oraz genezę rozwiązań i algorytmów, które wykorzystano w procesie implementacji oprogramowania auralizacyjnego. Mechanizm działania przygotowanej w środowisku MATLAB aplikacji oparty jest na zasadach akustyki geometrycznej i wykorzystuje model deterministycznego śledzenia promieni. Aplikacja pozwala na symulacyjne wyznaczanie binauralnych odpowiedzi impulsowych pomieszczeń definiowanych przez użytkownika oraz na słuchawkową auralizację rezultatów. Działanie opracowanego głównego algorytmu symulacji binauralnej jest opisane w treści pracy. Zaprezentowane zostały również wyniki działania opracowanego programu. Tym samym praca traktuje o zagadnieniach związanych z takimi dziedzinami nauki jak akustyka, geometria, cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz inżynieria oprogramowania, co składa się na bardzo dokładny, kompleksowy zestaw wskazówek dla projektantów systemów auralizacyjnych.
File
  • File: 1
    252947-Kacper Kosikowski-Projekt i realizacja oprogramowania do auralizacji dźwięku w pomieszczeniu zamkniętym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13249

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcad4b22cac594cc2b23cfdf39d33bf4e/
URN
urn:pw-repo:WUTcad4b22cac594cc2b23cfdf39d33bf4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page