Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The environment of support of a massive distributed computing

Tomasz Gałecki

Abstract

The work presents an overview of existing massive distributed computing systems and diagnosed difficulties in their use. Such systems require a complex configuration, and the process of ordering tasks to be carried out is burdened with many restrictions. Diagnosed problems and difficulties were the motivation to create a solution that would support the use of massive distributed computing systems. The work presents the process of designing, implementing and testing a library, the aim of which is to facilitate the use of such systems. The final solution is based on the HTCondor system and implements a convenient application interface in the form of a dynamically linked library, which extends the capabilities of existing applications with a convenient mechanism allowing the use of massive distributed processing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Gałecki (FEIT/ICS) Tomasz Gałecki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Środowisko wsparcia masowego przetwarzania rozproszonego
Supervisor
Wiktor B. Daszczuk (FEIT/ICS) Wiktor B. Daszczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
25/19 (2618)
Reviewers
Wiktor B. Daszczuk (FEIT/ICS) Wiktor B. Daszczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Anna Derezińska (FEIT/ICS) Anna Derezińska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
systemy przetwarzania rozproszonego, HTCondor, C#, .NET, DLL
Keywords in English
distributed computing system, HTCondor, C#, .NET, DLL
Abstract in Polish
Praca przedstawia przegląd istniejących systemów masowego przetwarzania rozproszonego oraz zdiagnozowane trudności w ich użytkowaniu. Takie systemy wymagają bardzo złożonej konfiguracji, a sam proces zlecania zadań do wykonania jest obarczony wieloma obostrzeniami. Zdiagnozowane problemy i trudności były motywacją do stworzenia rozwiązania, które wsparłoby użycie systemów masowego przetwarzania rozproszonego. Praca prezentuje proces projektowania, implementowania i testowania biblioteki, której celem jest ułatwienie wykorzystania takich systemów. Ostateczne rozwiązanie bazuje na systemie HTCondor i implementuje wygodny interfejs aplikacji w postaci dynamicznie dołączanej biblioteki, która rozszerza możliwości istniejących aplikacji o wygodny mechanizm pozwalający wykorzystać masowe przetwarzanie rozproszone.
File
  • File: 1
    277293-Tomasz_Galecki-Srodowisko_wsparcia_masowego_przetwarzania_rozproszonego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31949

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcac04f4e732f434590a18a4b4d6fcf68/
URN
urn:pw-repo:WUTcac04f4e732f434590a18a4b4d6fcf68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page