Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the usefulness of selected indexes of air quality to inform the public about the state of air quality

Magda Elżbieta Guzin

Abstract

Celem pracy było przedstawienie i ocena systemu klasyfikacji jakości powietrza w formie indeksów z przypisanymi im kategoriami jako narzędzia służącego do informowania społeczeństwa o obecnym zanieczyszczeniu powietrza. Przedmiotem oceny były dane pochodzące z 4 stacji Polski na przestrzeni 2015 roku. Praca składa się z części opisowej i obliczeniowej. Część teoretyczna dotyczy charakterystyki zanieczyszczeń, ich oddziaływania na zdrowie ludzi, systemu monitoringu w Polsce jak i w Europie i Stanach Zjednoczonych. Skupiono się tutaj przede wszystkim na opisie indeksów jakości powietrza, które stosowane są w ośmiu wybranych państwach i regionach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hong - Kongu, Indiach i Australii. Zawarto tu również informacje na temat Polskiego Indeksu Jakości Powietrza. Część obliczeniowa zawiera obliczone indeksy jakości powietrza według systemów opisanych w części teoretycznej. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano porównania indeksów i oceny ich funkcji informacyjnych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magda Elżbieta Guzin (FEE) Magda Elżbieta Guzin,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza
Supervisor
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Juda-Rezler (FEE/CEP) Katarzyna Juda-Rezler,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ocena, indeks jakości powietrza, społeczeństwo, powietrze, stan jakości powietrza
Keywords in English
assessment, air quality index, society, air, state of air quality
File
  • File: 1
    Praca inżynierska, Guzin Magda, 253385.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12088

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTca43ee59c0454a22852f83b8f0fa5351/
URN
urn:pw-repo:WUTca43ee59c0454a22852f83b8f0fa5351

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page