Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of severe plastic deformation achieved by ECAP on Portevin - Le Chatelier effect in 7475 aluminum alloy

Monika Lewczuk

Abstract

In this work, Portevin-Le Chatelier effect in aluminum alloy after severe plastic deformation was investigated. The material of interest was 7475 type aluminum alloy deformated during double equal channel angular processing (ECAP). PLC effect was investigated at tensile testing with using digital image correlation (DIC) at room temperature with strain rates 10 3 s 1. The specimens was cut in three different directions: parallel, perpendicular and at 45 degrees to the direction of equal channel angular processing. An analysis of the stress – strain charts and evaluation of the registered PLC bands proved the influence of severe plastic deformation on oscillation type, intensity and range of PLC effect in 7475 type aluminum alloy. Reducing the intensity of the instability of plastic deformation in investigated alloy after ECAP is the result of high initial dislocation density which impede movement of the mobile dislocations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Lewczuk (FMSE) Monika Lewczuk,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Analiza wpływu dużego odkształcenia plastycznego realizowanego przez ECAP na efekt Portevin - Le Chatelier w stopie aluminium 7475
Supervisor
Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001989
Reviewers
Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
efekt Portevin-Le Chatelier (PLC), stopy aluminium, ECAP
Keywords in English
Portevin-Le Chatelier effect (PLC), aluminum alloys, ECAP
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zbadano zjawisko Portevin-Le Chatelier w stopie aluminium z serii 7xxx po dużym odkształceniu plastycznym. Materiałem badawczym był przemysłowy stop Al 7475 poddany dwukrotnemu przeciśnięciu przez kanał kątowy (ECAP). W celu zbadania efektu PLC przeprowadzono jednoosiową próbę rozciągania z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Próba przeprowadzona została w temperaturze pokojowej ze stałą początkową prędkością odkształcania 10-3 s-1. Próbki wykorzystane do badania zostały wycięte w trzech kierunkach: równoległym, prostopadłym oraz pod kątem 45 stopni do kierunku przeciskania przez kanał kątowy. Analiza, otrzymanych w wyniku rozciągania, wykresów naprężenie – odkształcenie oraz obserwacja zarejestrowanych pasm PLC wykazała wpływ dużego odkształcenia plastycznego na typ oscylacji oraz intensywność i zakres zjawiska PLC. Intensywność zjawiska niestabilności odkształcenia plastycznego w stopie aluminium 7475 po procesie ECAP zmniejszyła się prawdopodobnie ze względu na dużą gęstość dyslokacji wygenerowanych podczas przeciskania przez kanał kątowy, które blokowały poślizg mobilnych dyslokacji podczas rozciągania.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_MLewczuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8043

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTca0d934a3d1f4b6a93f4528f22578694/
URN
urn:pw-repo:WUTca0d934a3d1f4b6a93f4528f22578694

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page