Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermomodernization of a guesthouse building using renewable energy sources

Krzysztof Aleksander Kobyliński

Abstract

This thesis describes the thermomodernisation of a guesthouse building, with the aim to achieve energy consumption levels meeting the future code requirements for year 2021. Proposed changes are not only lowering energy consumption levels and using power generated from renewable sources, but also they are cost effective and have relatively short payback time. First section contains a technical description of the building construction and installations in present state. Energy profile of the building was prepared. Following part contains technical and economical analysis of proposed changes. In order to lower negative impact on environment and reduce CO2 emission there are provided solutions for generating clean energy to meet energy demand of the guesthouse. Last chapter contains overall energy and financial comparison of all proposed changes. Thesis is ending with conclusions and remarks about whole thermomodernization process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Aleksander Kobyliński (FCE) Krzysztof Aleksander Kobyliński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Termomodernizacja pensjonatu Ślepowron z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4283
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
termomodernizacja, świadectwo charakterystyki energetycznej, pensjonat, fotowoltaika, OZE
Keywords in English
thermomodernization, energy profile of the building, guesthouse, photovoltaics, renewable energy sources
Abstract in Polish
W przedstawionej pracy dyplomowej inżynierskiej został wykonany projekt termomodernizacji pensjonatu, z zamiarem osiągnięcia stanu budynku spełniającego wymagania zapotrzebowania na energię pierwotną stawiane obiektowi budowlanemu wg. warunków technicznych dla roku 2021. Proponowane zmiany oprócz obniżenia zapotrzebowania budynku na energię oraz pokrycia jak największej części tego zapotrzebowania z odnawialnych źródeł, są poparte analizą opłacalności zaproponowanych zmian. Pracę rozpoczyna opis techniczny konstrukcji oraz instalacji budynku w stanie obecnym. Sporządzona zostaje charakterystyka energetyczna przed modernizacją. W kolejnej części, w celu obniżenia zapotrzebowania pensjonatu na energię, analizowane są, pod względem wykonalności oraz ekonomiczności, propozycje termomodernizacji tj. docieplenie ścian zewnętrznych, instalacja pompy ciepła. Sporządzone zostaje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budynku na środowisko oraz ograniczeniu jego emisyjności przeprowadzony zostaje przegląd różnych sposobów pozyskania energii z odnawialnych źródeł, które znajdą zastosowanie dla termomodernizacji pensjonatu Ślepowron. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie całej pracy. W celu porównania budynku przed i po termomodernizacji, obliczona zostaje ostateczna charakterystyka energetyczna, wraz sumarycznym podsumowaniem finansowym termomodernizacji. Praca zakończona jest wnioskami i spostrzeżeniami związanymi z całym procesem termomodernizacji.
File
  • File: 1
    Praca inż - Kobyliński Krzysztof - 251851.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc9df08cb5c0547309b2ca598034d2a99/
URN
urn:pw-repo:WUTc9df08cb5c0547309b2ca598034d2a99

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page