Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The welfare as setting the commune self-government on the example of the commune Minsk Mazowiecki

Paulina Zawada

Abstract

A welfare is a subject of my thesis as setting the commune self-government on the example of the Commune Minsk Mazowiecki. The commune as the organ which is being found closest the citizen are performing the most tasks which are aimed at a help to persons in need. The commune knows needs of its residents, since is an organ which directly is in contact with the person interested in the welfare. Describing tasks of the commune self-government in the welfare was the fundamental assumption of the work. Showing was a purpose of my work how the welfare is being carried out in the Commune Minsk Mazowiecki. At my work I put the following thesis forward, that "Benefits are a basic form of supporting persons in difficult their situation in lives. Based on the Commune Minsk Mazowiecki it is possible to notice that in final years a financial assistance increased and nonfinancial supporting families through among others two family benefits, Program 500 + and Good Start 300 +. " I proved my thesis on the basis of an analysis of reports on the activities of the Commune social welfare centre in Minsk with Mazowiecki in years 2017 - 2018 as well as based on ordering No. 17 / 2017 of commune administrator Minsk Mazowiecki from 31 March 2017. By writing the thesis about the welfare I managed to gain a few conclusions that benefits are a most frequent and most desirable form of benefits. The welfare is supposed to be a transitional support, i.e., the support is supposed to be granted until as far as person in need "won't stand up to own legs". As well as benefits from the welfare are supposed to provide basic functioning of the man and his family, but cannot make it conditional on them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Zawada (FASS) Paulina Zawada,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pomoc społeczna jako zadanie samorządu gminnego na przykładzie Gminy Mińsk Mazowiecki
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
pomoc społeczna, samorząd, gmina, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne.
Keywords in English
welfare, self-government, commune, Commune social welfare centre, family benefits.
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy dyplomowej jest pomoc społeczna jako zadanie samorządu gminnego na przykładzie Gminy Mińsk Mazowiecki. Gmina jako organ, który znajduje się najbliżej obywatela realizuje najwięcej zadań, które mają na celu pomoc osobom potrzebującym. Gmina zna potrzeby swoich mieszkańców, ponieważ jest organem, który bezpośrednio ma kontakt z osobą zainteresowaną pomocą społeczną. Podstawowym założeniem pracy było przedstawienie zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej. Celem mojej pracy było ukazanie jak pomoc społeczna jest realizowana w Gminie Mińsk Mazowiecki. W swojej pracy postawiłam następującą tezę, iż "Zasiłki są podstawową formą wspierania osób w trudnych sytuacjach życiowych. Na podstawie Gminy Mińsk Mazowiecki można zauważyć, że w ostatnich latach zwiększyła się pomoc finansowa i niefinansowa wspierająca rodziny poprzez m.in. dwa świadczenia rodzinne, Program 500+ i Dobry Start 300+." Swoją tezę udowodniłam na podstawie analizy sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim za lata 2017 - 2018 a także na podstawie zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 roku. Poprzez napisanie pracy licencjackiej na temat pomocy społecznej udało mi się wynieść kilka wniosków, że zasiłki są najczęstszą i najbardziej pożądaną formą świadczeń. Pomoc społeczna ma być przejściowym wsparciem, tzn., wsparcie ma być udzielane do czasu aż osoba potrzebująca „nie stanie na własne nogi. A także, że świadczenia z pomocy społecznej mają zapewnić podstawowe funkcjonowanie człowieka i jego rodziny, ale nie mogą go od nich uzależnić.
File
  • File: 1
    Paulina_Zawada_praca_licencjacka_283109.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34764

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc937239356b64289a777791d1915277d/
URN
urn:pw-repo:WUTc937239356b64289a777791d1915277d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page