A Web Service for Tourist Track Selection

Piotr Paweł Kalinowski

Abstract

Finding an optimal or in some sense good path between two points on a large and detail-rich paper map when many different paths are possible can be a time-consuming job. A web service is proposed for fmding near-optimal paths between points of interest on topographic maps. The map of Tatra Mountains is used as a case study. The system is designed to be accessed through a simple Web browser interface. Internally, the task was subdivided into several subtasks: feeding the system with geographical information, capturing tracks for abstract representation as graph data structure, interaction with the user, and graphical presentation of processed map highlighting selected path.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Piotr Paweł Kalinowski (FEIT / IN)
Piotr Paweł Kalinowski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishUsługa sieciowa do znajdowania tras turystycznych
Supervisor Andrzej Pająk (FEIT / IN)
Andrzej Pająk,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000875
Keywords in Polishinformacja geograficzna, grafika wektorowa, usługa sieciowa, ścieżka optymalna, algorytm Dijkstry, ASP.NET, C#
Keywords in Englishgeographic information, vector graphics, web service, optimal path, Dijkstra’s
Abstract in PolishZnalezienie optymalnej lub w pewnym sensie dobrej ścieżki pomiędzy dwoma punktami na dużej, bogatej w detale, papierowej mapie, kiedy wiele ścieżek jest możliwych, może być czasochłonnym zadaniem. Zaproponowana została usługa internetowa do znalezienia ścieżek bliskich optymalnych pomiędzy wybranymi punktami na mapie topograficznej. Jako studium przypadku została użyta mapa Tatr. System jest zaprojektowany tak, by był dostępny przez prosty interfejs przeglądarki internetowej. Zadanie zostało wewnętrznie podzielone na wiele podczęści: dostarczenie systemowi informacji geograficznych, wyodrębnienie szlaków do abstrakcyjnej reprezentacji grafowej, interakcja z użytkownikiem oraz graficzna reprezentacja przetworzonej mapy z zaznaczoną wybraną ścieżką.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?